NVT 2023

Petr Ohlídal

Každý rok se na Národních výcvikových táborech (NVT) Royal Rangers školí vedoucí starší 18 let do služby dětem a mládeži. Nejedná se pouze o „informační“ kurz, ale o zážitkově-vzdělávací akci, na které si účastníci na vlastní kůži vyzkouší principy, s jejichž pomocí mohou následně kvalitně vést děti. Letošní NVT proběhlo na začátku července na tradiční základně Pod Vlčí skalou nedaleko obce Sloup v Moravském krasu.

Na tento ročník přijelo celkem 38 účastníků, z toho 18 žen a 20 mužů. Tito byli rozděleni do pěti kmenů pojmenovaných podle druhů koření – Kari, Skořice, Vanilka, Pepři a Kmíni, nad kterými dohlížel tým instruktorů nazvaný Hmoždíři. V roli průvodce seniora kurz provázel stejně jako minulé roky velitel 42. PH Ostrava Marek Bužga a velitelem tábora byl národní velitel RR v ČR, Petr Walach.

Tým instruktorů byl letos vzhledem k vyššímu počtu účastníků rozšířen a nově se tak NVT v této roli účastnila Danka Pohanková a Jan „Žralok“ Rous (který sice musel pro nemoc odjet dříve, ale i tak velmi pomohl). Rozšiřování a zkvalitňování instruktorského týmu je nutnou podmínkou zlepšování celého kurzu a jsme moc vděční za všechny, kdo jsou ochotni věnovat svůj čas a energii vedení dalších vedoucích. Nejedná se jen o práci na samotné akci, ale také o přípravu materiálů a vzdělávání sebe sama v průběhu celého roku, aby každý z instruktorů měl co předat budoucím vedoucím.

Účastníci se od lektorů dozvěděli mnoho jak na praktických (např. vazby, oheň. hry…), tak teoretických lekcích (např. filozofie Royal Rangers od Petra Walacha, náš systém odborek, který představil Robert Myška, a další). Velký dík patří mimo týmu instruktorů také účastníkům, že do všech aktivit šli s nadšením a vytrvali až do konce. Nezřídka si sáhli na dno sil a zjistili, kde mají své rezervy.

Kurz úspěšně dokončilo a splnilo všech 38 účastníků, a tak je jeho výsledkem 38 vedoucích připravených pracovat, ať už v Royal Rangers nebo kdekoliv jinde. Hlavním cílem NVT není „jen“ nové vedoucí vzdělat, ale hlavně jim dodat nové nadšení a energii do služby. Dle rozhovorů s účastníky se toto povedlo, což je skvělá zpráva.

Od příštího roku bude základní NVT doplněné kurzem NVT 2, který bude zaměřen na další, zejména teoretické znalosti, které všichni vedoucí nutně potřebují. I pro účastníky letošního kurzu se tak otevírá příležitost, jak dále pokračovat v sebevzdělávání, aby mohli ještě lépe sloužit dětem. Pro vedoucí je velmi důležité neustrnout na místě, ale stále na sobě pracovat a posouvat se, a toto je jedna z takových příležitostí.

HTML galerie Zonerama

Podobné příspěvky

Naši podporovatelé a partneři

Naším největším podporovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Na krajské a lokální úrovni nás dále podporují především jednotlivé krajské a obecní úřady, církve a různé firmy.
Na národní či krajské úrovni jsme rovněž členy nebo spolupracujeme s různými organizacemi a církvemi. Díky aktivní spolupráci a předávání zkušeností může naše služba růst a fungovat.