Omezení činnosti: Koronavirus

Aktualizace 12. 5.
V souladu s postupným uvolňováním opatÅ™ení obnovujeme činnost s ohledem na platná nařízení.
ZmÄ›ny u akcí, které byly průběžnÄ› zveÅ™ejňovány, zůstávají v platnosti, tj. jsou zruÅ¡ené nebo pÅ™esunuté.

Aktualizace 11. 5.
1) NVT – ZRUÅ ENO

Aktualizace 30. 4.
1) Zdravotník zotavovacích akcí – PŘESUNUTO NA PODZIM

Aktualizace 21. 4.
1) NVT juniorů – Základní kurz (jarní běh) – PŘESUNUTO NA ZÁŘÍ
2) NVT juniorů – Trek – PŘESUNUTO NA LÉTO
3) NVT juniorů – Voda – ZRUŠENO
4) Hraničářův učeň – ZRUŠEN

Aktualizace 1. 4.
1) Procházka růžovým sadem – ZRUÅ ENA
2) Ringoturnaj RR – ZRUÅ EN
3) Eurocamp – ZRUÅ EN
4) Most pÅ™es Å™eku Ego – PŘESUNUT NA PODZIM

Aktualizace 16. 3.
V souladu s vyhlášeným omezením o volném pohybu osob a dalšími opatÅ™eními vládou ÄŒeské republiky pozastavujeme do odvolání i zbylou činnost vyjma online aktivit bez fyzického kontaktu.

VyjádÅ™ení 14. 3.
Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu dne 12. 3. 2020 plnÄ› respektujeme nařízení vlády.

  • Z tohoto důvodu plánovanou konferenci velitelů na 28. 3. 2020 definitivnÄ› rušíme.
  • VÅ¡echny vÄ›tší akce nad 30 osob jsou až do odvolání zastaveny.
  • Pokračování v Äinnosti, tj. organizování schůzek nebo výletů malých skupin do přírody, je plnÄ› v kompetenci velitelů pÅ™edních hlídek.
  • V každém případÄ› je tÅ™eba přísnÄ› dodržovat prevenci – dbát na hygienu, nedovolit účast dítÄ›te nebo vedoucího s jakýmikoliv zdravotními potížemi nebo tÄ›ch, kteří se vrátili ze zahraničí.
  • O vÄ›tších akcích jako je Ringoturnaj, Hraničářův učeň a Eurocamp ve Å výcarsku bude rozhodnuto pozdÄ›ji podle vývoje situace.

Petr Walach
Národní velitel Royal Rangers v ÄŒR