Aktualizace 27. 2. 2021: Koronavirus

Aktualizace 27. 2.
Na základě usnesení vlády České republiky o vyhlášení nového nouzového stavu dne 26. 2. 2021 č. 196 na dobu 30 dnů a s ním i souvisejících opatření nově definovaných v usneseních č. 197 (platné od 27. do 28. 2.) a č. 217 (platné od 1. 3.), jejichž znění (konkrétně bod I./3/J), co se týče naší činnosti, je stejné a prodlužuje zákaz do 21. 3. 2021 23:59.
1) Ringoturnaj RR – ZRUŠENO

Aktualizace 14. 2.
Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu do 28. 2. 2021 23:59 ze dne 14. 2. 2021 č. 125 a tím i souvisejících opatření nově definovaných v usnesení č. 126, jehož znění (konkrétně bod I./3/J), co se týče naší činnosti, je stejné a prodlužuje zákaz také do 28. 2. 2021 23:59.

Aktualizace 12. 2.
Od pondělí 15. února 2021 se pro nás nic nemění – veškeré prezenční aktivity v rámci Royal Rangers zůstávají až do odvolání pozastaveny. Možné jsou i nadále pouze on-line aktivity nevyžadující osobní setkání osob z více domácností.

Epidemická situace stále není dobrá a obnovovat aktivity, při kterých by se setkávaly osoby, které se jinak setkat nemusí, pokládáme v tuto chvíli za předčasné a nezodpovědné. I pokud by v souvislosti s ukončením nouzového stavu pozbyla platnosti dosavadní vládní opatření, výslovně omezující činnost dětských organizací, zachováváme naše prezenční aktivity pozastavené.

Vývoj situace pečlivě sledujeme a jakmile bude nový legislativní rámec jasnější anebo se epidemická situace změní natolik, aby bylo scházení bezpečné, budeme neprodleně přední hlídky informovat a vydáme doporučení k dalšímu postupu.

Aktualizace 28. 1.
Vládní opatření č. 12 platné do 22. 1. 2021 je prodlouženo opatřením č. 56 a zakazuje naši činnost do 14. 2. 2021 23:59.

Aktualizace 7. 1.
Vládní opatření č. 1376 platné do 10. 1. 2021 je prodlouženo opatřením č. 12 a zakazuje naši činnost do 22. 1. 2021 23:59.
1) Zimní ringoturnaj RR – ZRUŠENO

Aktualizace 23. 12.
Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu do 22. 1. 2021 23:59 ze dne 23. 12. 2020 č. 1373 znamená i prodloužení souvisejících opatření uvedených v usnesení č. 1332. Tyto opatření jsou prodloužena opatřením č. 1374 do 26. 12. 2020 23:59. S přechodem do pátého stupně ProtiEpidemického Systému jsou od 27. 12. 2020 0:00 opatření nově definována v usnesení č. 1376, jehož znění (konkrétně bod I./3/J), co se týče naší činnosti, je stejné a prodlužuje zákaz do 10. 1. 2021 23:59.

Aktualizace 15. 12.
S přechodem do čtvrtého stupně ProtiEpidemického Systému a v souladu s usnesením vlády České republiky č. 1332 (konkrétně bod I./2/K) ze dne 14. 12. 2020 o zákazu provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování, pozastavujeme naši činnost od 18. 12. 2020 0:00 hod. do 23. 12. 2020 23:59 hod. Zákaz nerozlišuje aktivity uvnitř nebo venku, vztahuje se na všechny prezenční aktivity.

Aktualizace 10. 12.
Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu do 23. 12. 2020 23:59 ze dne 10. 12. 2020 č. 1294 nadále umožňuje prezenční činnost s ohledem na aktuální opatření.

Aktualizace 1. 12.
S přechodem do třetího stupně ProtiEpidemického Systému obnovujeme od 3. 12. 2020 naši prezenční činnost. Vládní opatření č. 1201 je nahrazeno opatřením č. 1262, které je platné také do 12. 12. 2020 23:59, a jehož znění umožňuje obnovit naši činnost s ohledem na aktuální opatření:

 • 10 osob uvnitř a 50 venku.
 • Ve vnitřních a vybraných veřejných prostorech jsou povinné roušky.

Dále je vhodné:

 • Apelovat na rodiče, aby neposílali na akce děti s příznaky jakéhokoliv infekčního onemocnění (např. kašel, rýma, bolest v krku apod.).
 • Před zahájením akce vydezinfikovat často používané povrchy (např. kliky, vypínače, stoly, apod.) Na začátku akce provést mytí rukou nebo jejich dezinfekci. V průběhu akce opakovat dle aktuálních podmínek.
 • Přednostně plánovat spíše venkovní aktivity a vyvarovat se aktivit s rizikem přenosu (např. foukání, zpěv, apod.)

Datum obnovení činnosti (od 3. 12. 2020), tj. organizování schůzek a dalších akcí, je již v kompetenci velitelů jednotlivých předních hlídek.

Doplňující odkazy / zdroj:
Vyjádření k rozvolňování opatření předsedy ČRDM – https://youtu.be/jHblpq0YFik
Vyjádření ČRDM – http://www.adam.cz/clanek-2020110091-mame-stupen-3-a-rozvolneni-opatreni-pro-praci-s-detmi.html
ProtiEpidemický Systém – tabulky (kompletní a verze pro školy) – http://www.adam.cz/clanek-2020110063-hlidaci-pes-protiepidemiologicky-system-tabulky.html

Aktualizace 24. 11.
Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu do 12. 12. 2020 23:59 ze dne 20. 11. 2020 č. 1195 a tím i souvisejících opatření nově definovaných v usnesení č. 1201, jehož znění (konkrétně bod I./4/K), co se týče naší činnosti, je stejné a prodlužuje zákaz také do 12. 12. 2020 23:59.

Aktualizace 30. 10.
V souladu s prodloužením nouzového stavu ze dne 30. 10. 2020 č. 1108 a tím i souvisejících opatření se prodlužuje zákaz i naší činnosti do 20. 11. 2020 23:59.

Aktualizace 16. 10.
1) Fotografický workshop – ZRUŠEN a přeložen na rok 2021 (termín bude upřesněn).

Aktualizace 13. 10.
Vládní opatření č. 996 platné do 25. 10. 2020 je nahrazeno opatřením č. 1021, jehož znění, co se týče naší činnosti, je stejné a prodlužuje zákaz do 3. 11. 2020 23:59.

Aktualizace 9. 10.
V souladu s usnesením vlády České republiky č. 995 a č. 996 ze dne 8. 10. 2020 o zákazu provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování, pozastavujeme naši činnost od 9. 10. 2020 0:00 hod. do 25. 10. 2020 23:59 hod. Zákaz nerozlišuje aktivity uvnitř nebo venku, vztahuje se na všechny prezenční aktivity.

Doplňující odkazy / zdroj:
Vyjádření ČRDM – http://www.adam.cz/clanek-2020100017-zakaz-mimoskolni-cinnosti-s-detmi.html

Aktualizace 5. 10.
V souvislosti s vyhlášeným stavem nouze k 5. 10. 2020 a s tím spojených omezení v činnosti naší organizace doporučujeme dodržování následujících elementárních bodů:

 • Apelovat na rodiče, aby neposílali na akce děti s příznaky jakéhokoliv infekčního onemocnění (např. kašel, rýma, bolest v krku apod.).
 • Před zahájením akce vydezinfikovat často používané povrchy (např. kliky, vypínače, stoly, apod.) Na začátku akce provést mytí rukou nebo jejich dezinfekci. V průběhu akce opakovat dle aktuálních podmínek.
 • Přednostně plánovat spíše venkovní aktivity a vyvarovat se aktivit s rizikem přenosu (např. foukání, zpěv, apod.)
 • Na vnitřní akce je limit 10 osob a je nařízeno nosit roušky.
 • Na venkovní akce je limit 20 osob.
 • Rozestupy 2m znamenají rozestup mezi skupinami, nikoliv mezi jednotlivci ve skupině.
 • Sledovat aktuální informace na „semaforu“ MZČR, zda se nezměnili lokální podmínky pro činnost.
 • Pokračování v činnosti, tj. organizování schůzek a dalších akcí, je plně v kompetenci velitelů předních hlídek.

Doplňující odkazy / zdroj:
Vyjádření k omezení volnočasových aktivit předsedy ČRDM – https://youtu.be/tmL6Z8TL9bo
Souhrnné informace Vlády ČR k mimořádným opatřením – http://www.adam.cz/clanek-2020100006-vlada-cr-mimoradna-opatreni-co-aktualne-plati.html
Upřesnění ohledně rozestupů 2m – http://irozhl.as/bom

Aktualizace 29. 9.
1) NVT juniorů – Základní kurz (jarní i podzimní běh) – ZRUŠENO

Aktualizace 12. 5.
V souladu s postupným uvolňováním opatření obnovujeme činnost s ohledem na platná nařízení.
Změny u akcí, které byly průběžně zveřejňovány, zůstávají v platnosti, tj. jsou zrušené nebo přesunuté.

Aktualizace 11. 5.
1) NVT – ZRUŠENO

Aktualizace 30. 4.
1) Zdravotník zotavovacích akcí – PŘESUNUTO NA PODZIM

Aktualizace 21. 4.
1) NVT juniorů – Základní kurz (jarní běh) – PŘESUNUTO NA ZÁŘÍ
2) NVT juniorů – Trek – PŘESUNUTO NA LÉTO
3) NVT juniorů – Voda – ZRUŠENO
4) Hraničářův učeň – ZRUŠEN

Aktualizace 1. 4.
1) Procházka růžovým sadem – ZRUŠENA
2) Ringoturnaj RR – ZRUŠEN
3) Eurocamp – ZRUŠEN
4) Most přes řeku Ego – PŘESUNUT NA PODZIM
5) Výškový specialista – PŘESUNUT NA PODZIM

Aktualizace 16. 3.
V souladu s vyhlášeným omezením o volném pohybu osob a dalšími opatřeními vládou České republiky pozastavujeme do odvolání i zbylou činnost vyjma online aktivit bez fyzického kontaktu.

Vyjádření 14. 3.
Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu dne 12. 3. 2020 plně respektujeme nařízení vlády.

 • Z tohoto důvodu plánovanou konferenci velitelů na 28. 3. 2020 definitivně rušíme.
 • Všechny větší akce nad 30 osob jsou až do odvolání zastaveny.
 • Pokračování v činnosti, tj. organizování schůzek nebo výletů malých skupin do přírody, je plně v kompetenci velitelů předních hlídek.
 • V každém případě je třeba přísně dodržovat prevenci – dbát na hygienu, nedovolit účast dítěte nebo vedoucího s jakýmikoliv zdravotními potížemi nebo těch, kteří se vrátili ze zahraničí.
 • O větších akcích jako je Ringoturnaj, Hraničářův učeň a Eurocamp ve Švýcarsku bude rozhodnuto později podle vývoje situace.

Petr Walach | Národní velitel Royal Rangers v ČR

Copy link
Powered by Social Snap