NVT 2022

Každý rok se na Národních výcvikových táborech (NVT) Royal Rangers školí vedoucí starší 18 let do služby dětem a mládeži. Nejedná se pouze o „informační“ kurz, ale o zážitkově-vzdělávací akci, na které si účastníci na vlastní kůži vyzkouší principy, s jejichž pomocí mohou následně kvalitně vést děti. Letošní NVT proběhlo na začátku července na tradiční základně Pod Vlčí skalou nedaleko obce Sloup v Moravském krasu.

Na tento ročník přijelo celkem 28 účastníků, z toho 9 žen a 19 mužů. Tito byli rozděleni do čtyř kmenů pojmenovaných podle našich stromů – Lípy, Dubi, Javoři a Topoli, nad kterými dohlížel tým 10 instruktorů zvaných Dřevorubci. Zvláštní zmínku si zde zaslouží Marek Bužga, velitel 42. PH Ostrava, který celý kurz vedl v roli průvodce seniora.

Účastníci se dozvěděli mnoho jak na praktických (např. uzly, oheň nebo hry), tak teoretických lekcích (např. filozofie Royal Rangers nebo náš nový systém odborek), které stejně jako zbytek programu proběhly podle plánu. Velký dík patří týmu instruktorů, kteří vše už dopředu kvalitně nachystali, ale také účastníkům, že do všech aktivit šli s nadšením a vytrvali až do konce. Nezřídka si sáhli na dno sil a zjistili, kde mají své rezervy.

Na základě zpětné vazby od účastníků a od týmů můžu potvrdit, že NVT letos proběhlo velmi úspěšně. Kurz úspěšně dokončilo a splnilo všech 28 účastníků, a tak je jeho výsledkem dalších 28 vedoucích připravených sloužit, ať už v Royal Rangers nebo kdekoliv jinde.

HTML galerie Zonerama

Copy link
Powered by Social Snap