Národní výcvikový tábor 2

NVT 2 je vzdÄ›lávací Å¡kolení pro vÅ¡echny vedoucí aktivnÄ› pracující s dÄ›tmi v Royal Rangers. Cílem této akce je pÅ™edevším prohloubit vůdcovské a pedagogické dovednosti naÅ¡ich vedoucích. Důraz také klademe na duchovní službu a osobní rozvoj. 

Během prodlouženého víkendu zde účastníci absolvují semináře na témata:

  • Vedení her
  • Moderní prostÅ™edky pro navigaci
  • Fotografie
  • PÅ™ežití v přírodÄ›
  • Bezpečnost pÅ™i extrémních akcích
  • Duchovní pÅ™edpoklady vedoucího
  • Vůdcovské dovednosti
  • Vykazatelnost a odpovÄ›dnost
  • Kázeň a biblické postoje

Školení se organizuje každé dva roky a je zakončeno získáním Osvědčení o absolvování a nášivky.