Royal Rangers v ČR

Národní rada

Národní rada Royal Rangers v ČR  je nejvyšším výkonným orgánem. Koordinuje práci Royal Rangers na národní úrovni, připravuje literaturu, organizuje výcvikové tábory a školení pro vedoucí, celostátní a mezinárodní akce pro děti a konference velitelů.

Aktuální složení Národní rady Royal Rangers: