Středisko Víteček a ZŠ speciální RR

Středisko Víteček

Středisko sociálních služeb Víteček vzniklo v roce 2000 pod 15. Přední hlídkou Royal Rangers a jeho posláním je sloužit dětem i dospělým lidem se zdravotním postižením. V rámci střediska fungují služby denního stacionáře, sociálně-terapeutických dílen a osobní asistence.

V současné době zaměstnává 30 pracovníků, kteří se starají o zhruba 150 klientů ve třech sociálních službách v plzeňském a karlovarském kraji.

DALŠÍMI CÍLI TĚCHTO SLUŽEB JE:

  • ZAČLENĚNÍ – pomáhat lidem s postižením žít způsobem běžným pro jejich vrstevníky z většinově společnosti – mít ve všední dny aktivní denní program, věnovat se svým zájmům, vzdělávat se, navazovat a udržovat sociální kontakty a mezilidské vztahy, využívat příležitostí a veřejných služeb
  • ROZVOJ – podporovat zdravý rozvoj osobnosti lidí se zdravotním postižením v oblasti fyzické, duševní, duchovní i sociální a tím zvyšovat jejich soběstačnost a nezávislost na péči druhých osob, a zároveň přispívat k tomu, aby mohli prožívat naplněný život
  • RODINA – umožnit lidem s postižením zůstat v jejich přirozeném sociálním prostředí, v rodině, při zachování běžných aktivit členů rodiny a podporovat pečující rodinu, aby mohla o dítě s postižením pečovat s láskou a kvalitně
  • POHODA – pomáhat lidem s postižením, aby se i přes svůj zdravotní handicap cítili fyzicky i psychicky co nejlépe a aby co nejméně trpěli nepříjemnými dopady svého nepříznivého zdravotního stavu
Středisko Víteček ZŠ

Základní škola speciální Royal Rangers začala fungovat začátkem kalendářního roku 2008 a úzce spolupracuje se Střediskem Víteček za účelem zajištění komplexní péče dětem se zdravotním postižením.

Dříve museli děti po dosažení školního věku odcházet do jiného prostředí a pro rodiče bylo náročné zařizovat například dojíždění do školy. Žáci školy jsou tak ve většině případů rovněž uživateli služeb Střediska Víteček. Využívají každodenní svozu z obcí v karlovarském a plzeňském kraji, které zajišťuje provozovatel střediska.

Škola sídlí ve stejné budově jako Středisko Víteček, pořádá společné akce a po skončení vyučování některé děti využívají služby střediska namísto školní družiny.

Každý žák pracuje podle vlastního individuálního vzdělávacího plánu, který je pro něj vytvořený na míru. Tento plán se vytváří každoročně znovu ve spolupráci s rodiči a se speciálním poradenským centrem a je možné jej upravovat i během roku podle aktuálních schopností a dovedností žáka.

Cílem je připravit děti v maximální možné míře na samostatný a nezávislý život v rámci jejich individuálních schopností.

Přehrát video
Středisko Víteček
ZŠ speciální
Copy link