Royal Rangers v ČR

Znak Royal Rangers

Znak Royal Rangers symbolicky vystihuje charakter a cíle naší organizace.

Zlatá hvězda v popředí znázorňuje čtyři oblasti života, které chceme u dětí a mládeže pozitivně ovlivňovat – fyzickou, duševní, duchovní a sociální.

Červené hroty vyjadřují základní učení Bible, která je pro nás učebnicí života. Učíme mladé lidi přijmout a žít učení Bible o spasení, o uzdravení, o Duchu svatém a o vytržení.

Modré hroty symbolizují zákoník Royal Rangers, který zní:

Royal Rangers je bdělý – je psychicky, fyzicky a duchovně bdělý,
Royal Rangers je čistý – je čistý na těle, v mysli i řeči,
Royal Rangers je čestný – nelže, nepodvádí a nekrade,
Royal Rangers je statečný – je statečný i přes nebezpečí, kritiku a hrozby,
Royal Rangers je věrný – je věrný svému sboru, rodině, Přední hlídce a přátelům,
Royal Rangers je zdvořilý – je zdvořilý, laskavý a ohleduplný,
Royal Rangers je poslušný – poslouchá své rodiče, vedoucí a autority,
Royal Rangers je duchovní – modlí se, čte Bibli a svědčí.

Náš mezinárodní znak je registrován a vlastní chráněnou známku EU. Jakékoli zneužití je trestné.