Záchranná služba RR a HS Mountain Rangers

Záchranná služba Royal Rangers je od roku 2012 občanským sdružením, dobrovolným, nezávislým, sdružujícím členy, kteří mají společný cíl – pomáhat druhým lidem v nouzové situaci. 

ZS RR byla založena, aby pomáhala a zachraňovala lidi, jejichž život, zdraví nebo majetek jsou ohroženy – kdekoliv, kdykoliv a za jakýchkoliv podmínek za použití všech dostupných prostředků.

HISTORIE ZS RR:

  • 2000 – V rámci občanského sdružení 15. Přední hlídky Royal Rangers vznikla skupina dobrovolných záchranářů
  • 2006 – Vznik ZS RR jako střediska 15. Přední hlídky Royal Rangers
  • 2008 – ZS RR byla zařazena do IZS jako další složka Integrovaného záchranného systému ČR
  • 2010 – Členové ZS RR začali zajišťovat nepřetržitou pohotovostní službu
  • 2011 – Probíhá řízení o registraci ZS RR jako samostatné právnické osoby
  • 2012 – Vznik ZS RR jako samostatného občanského sdružení

Všichni členové procházejí pravidelným výcvikem. ZS RR pořádá každý měsíc jedno tematické cvičení pro hlavní výjezdový tým (10 osob) a dvakrát do roka cvičení pro externí členy (25 osob).

Záchranná služba RR

Horská služba Mountain Rangers je projektem ZS RR, který se zaměřuje na bezpečnost návštěvníků oblastí Slavkovského a Českého lesa především v zimních měsících. Nedotčená příroda pohraničních oblastí láká řadu letních ale i zimních návštěvníků. Především běžkaři oceňují sněhovou pokrývku ve vyšších nadmořských výškách a stále se zlepšující a rozšiřující síť běžkařských tratí. Oblasti CHKO jsou řídce obydlené, a ne vždy dostupné pro běžná vozidla a techniku.

Záchranáři z projektu Mountain Rangers jsou vybaveni právě pro tyto podmínky a jsou připraveni rychle a odborně pomoci návštěvníkům a běžkařům v nouzi. Případy z několikaletého působení projektu dokazují, že přítomnost záchranářů je žádoucí a prospěšná.

Výjezdová stanoviště jsou obsazena dvoučlenným záchranným týmem.  Tým má k dispozici terénní, sněžné „čtyřkolky“ a techniku pro převoz ležícího pacienta. Kromě standartního zdravotnického vybavení jsou stanoviště také vybavena AED (automatický externí defibrilátor) a kyslíkem.

Služby záchranářů jsou všem potřebným poskytovány zcela nezištně a zdarma. Nicméně potřebné prostředky na provoz je nutné získat. Proto ZS RR nabízí i komerční služby na zdravotnické zajištění společenské akce, koncertu, závodu či jakékoliv jiné aktivity, případně k uspořádání vzdělávací akce, k postavení vysokých lanových překážek pro děti, … Za každou takovou příležitost jsou záchranáři rádi.

Přehrát video
Copy link