Den otců 2020

Na dnešní den připadá Mezinárodní den otců. Mezi námi je i hodně vedoucích-otců a někdy je složité zkombinovat rodinný život se službou dětem.

Přejeme proto všem plno sil, trpělivosti, porozumění, radosti a Božího pokoje. Nechť Vás Vaše služba naplňuje a rodina miluje. 😉

Informace k táborům 2020 – 4. ÄÃ¡st

V živém rozhovoru pÅ™edseda ÄŒRDM AleÅ¡ Sedláček a hlavní hygienička Jarmila Rážová vysvÄ›tlovali a objasňovali sporné výklady Manuálu k letním táborům 2020 i s ohledem na aktuální rozvolňování.

Číst víceInformace k táborům 2020 – 4. ÄÃ¡st

Den dětí 2020

K dnešnímu dni dětí přejeme klukům a holkám vše dobré. Tenhle oblíbený den vznikl ve čtyřicátých letech jako připomínka potlačování dětských práv.

PÅ™ejeme proto dÄ›tem v dneÅ¡ních COVID dobách svobodu a prostor si hrát a vyrůstat bez omezení. A vÄ›zte, že tábory jsou za dveÅ™mi.

Týden placené dovolené navíc

V rámci novely zákoníku práce schválili poslanci 29. 5. 2020 pÄ›t dnů placené dovolené navíc pro dobrovolníky, kteří působí na táborech a akcích pro dÄ›ti a mládež. Podmínkou pro získání týdne dovolené navíc je působení v organizaci, která je registrovaná minimálnÄ› pÄ›t let … Číst více

Informace k táborům 2020 – 3. ÄÃ¡st

Manuál Ministerstva zdravotnictví k letním táborům vysvÄ›tloval již pÅ™edseda ÄŒRDM AleÅ¡ Sedláček. Hlavní hygienička Jarmila Rážová ve spolupráci s ÄŒRDM pÅ™ipravila upÅ™esňující odpovÄ›di na nejčastÄ›jší otázky.

Číst víceInformace k táborům 2020 – 3. ÄÃ¡st

Informace k táborům 2020

Ministerstvo zdravotnictví ÄŒR zveÅ™ejnilo pravidla pro pořádání ozdravných pobytů a táborů pro sezónu 2020. DÄ›tské organizace pÅ™i projednávání o návrzích hygienických opatÅ™ení zastupovala ÄŒRDM s pÅ™edsedou AleÅ¡em Sedláčkem, který je po zveÅ™ejnÄ›ní živÄ› na facebookovém livestreamu pÅ™edstavil a odpovídal na dotazy sledujících.

Číst víceInformace k táborům 2020

Facebook: Diskuzní fórum

Spustili jsme nové diskuzní fórum na Facebooku určené členům Royal Rangers v ÄŒR. Samotná facebooková stránka není příliÅ¡ vhodná pro interakci členů a proto jsme vytvoÅ™ili novou skupinu, ve které bychom rádi sdíleli nápady, tipy, inspirovali se a diskutovali. Skupinu lze … Číst více

sKORO-prázdniny

Protože víme, že správný „royalista“ je nejen pÅ™ipravený, krásný, nepromokavý, ale i hravý, pÅ™ipravili jsme pro vás netradiční hru. Netradiční proto, protože se odehrává v netradiční dobÄ›, kdy je vÅ¡e jinak. VÅ¡echny schůzky a víkendovky, na které jsme v nejbližší dobÄ› těšili, … Číst více

1.2.2020

Spustili jsme novou verzi webu, tak doufáme, že s námi poběžíte, jako royaláci z titulní fotky. ðŸ™‚ Zároveň nás můžete sledovat i na sociálních sítích Instagram a Twitter jako @royalrangerscz. 😉