Hlavní vedoucí letních táborů

Školení je akreditováno Ministerstvem školství a tělovýchovy a je potřebné pro dotované tábory.

Je určeno pro všechny, kteří vykonávají funkci hlavního vedoucího ozdravných pobytů pro děti a mládež, hlavně tedy letních táborů. Účast není podmíněna členstvím v Royal Rangers.

Zabývá se zejména těmito tématy:

  • Zákony a vyhlášky k letním táborům
  • Finance na táboře, dotace, sponzoři, účetnictví
  • Požadavky GDPR na tábory a práce s dětmi všeobecně
  • Organizování táborů a krátkodobých akcí pro děti
  • Programová příprava a tvorba nejen celotáborových her
  • Základy pedagogiky a psychologie dětí
  • Psychologie her a principy mimoškolního vzdělávání
  • Bezpečnost a poskytování první pomoci

Školení je zakončeno získáním osvědčení o absolvování.

Copy link
Powered by Social Snap