Hlavní vedoucí letních táborů

Školení je akreditováno Ministerstvem školství a tělovýchovy a je potřebné pro dotované tábory.

Je určeno pro vÅ¡echny, kteří vykonávají funkci hlavního vedoucího ozdravných pobytů pro dÄ›ti a mládež, hlavnÄ› tedy letních táborů. Účast není podmínÄ›na členstvím v Royal Rangers.

Zabývá se zejména těmito tématy:

  • Zákony a vyhlášky k letním táborům
  • Finance na táboÅ™e, dotace, sponzoÅ™i, účetnictví
  • Požadavky GDPR na tábory a práce s dÄ›tmi vÅ¡eobecnÄ›
  • Organizování táborů a krátkodobých akcí pro dÄ›ti
  • Programová příprava a tvorba nejen celotáborových her
  • Základy pedagogiky a psychologie dÄ›tí
  • Psychologie her a principy mimoÅ¡kolního vzdÄ›lávání
  • Bezpečnost a poskytování první pomoci

Školení je zakončeno získáním osvědčení o absolvování.