Facebook: Diskuzní fórum

Spustili jsme nové diskuzní fórum na Facebooku určené členům Royal Rangers v ÄŒR. Samotná facebooková stránka není příliÅ¡ vhodná pro interakci členů a proto jsme vytvoÅ™ili novou skupinu, ve které bychom rádi sdíleli nápady, tipy, inspirovali se a diskutovali. Skupinu lze … Číst více

Den otců 2020

Na dnešní den připadá Mezinárodní den otců. Mezi námi je i hodně vedoucích-otců a někdy je složité zkombinovat rodinný život se službou dětem.

Přejeme proto všem plno sil, trpělivosti, porozumění, radosti a Božího pokoje. Nechť Vás Vaše služba naplňuje a rodina miluje. 😉

NVT juniorů – Základní kurz 2020

LetoÅ¡ní rok je zvláštní a jarní i podzimní bÄ›h základního NVT pro juniory tak sice zůstanou geograficky vzdálené 300 kilometrů, ale časový odstup se scvrkl na pouhých 7 dnů – oba kurzy probÄ›hnou v září. Pokud je Ti 14 až 17 let … Číst více

19. ph Příbram: Schůzka 29.5.2020

Poslední kvÄ›tnová schůzka se uskutečnila v pátek 29. 5. 2020. Krásné slunečné odpoledne nám přálo. Byli jsme a budeme zaopatÅ™eni takovýmto počasím stále. OpÄ›t je nás víc než dost a dokonce pÅ™iÅ¡la nová sestra – Adélka. Bobrů je sedm, LiÅ¡ek je dnes o … Číst více

Informace k táborům 2020 – 4. ÄÃ¡st

V živém rozhovoru pÅ™edseda ÄŒRDM AleÅ¡ Sedláček a hlavní hygienička Jarmila Rážová vysvÄ›tlovali a objasňovali sporné výklady Manuálu k letním táborům 2020 i s ohledem na aktuální rozvolňování.

Číst víceInformace k táborům 2020 – 4. ÄÃ¡st

Den dětí 2020

K dnešnímu dni dětí přejeme klukům a holkám vše dobré. Tenhle oblíbený den vznikl ve čtyřicátých letech jako připomínka potlačování dětských práv.

PÅ™ejeme proto dÄ›tem v dneÅ¡ních COVID dobách svobodu a prostor si hrát a vyrůstat bez omezení. A vÄ›zte, že tábory jsou za dveÅ™mi.

Týden placené dovolené navíc

V rámci novely zákoníku práce schválili poslanci 29. 5. 2020 pÄ›t dnů placené dovolené navíc pro dobrovolníky, kteří působí na táborech a akcích pro dÄ›ti a mládež. Podmínkou pro získání týdne dovolené navíc je působení v organizaci, která je registrovaná minimálnÄ› pÄ›t let … Číst více

Informace k táborům 2020 – 3. ÄÃ¡st

Manuál Ministerstva zdravotnictví k letním táborům vysvÄ›tloval již pÅ™edseda ÄŒRDM AleÅ¡ Sedláček. Hlavní hygienička Jarmila Rážová ve spolupráci s ÄŒRDM pÅ™ipravila upÅ™esňující odpovÄ›di na nejčastÄ›jší otázky.

Číst víceInformace k táborům 2020 – 3. ÄÃ¡st

Informace k táborům 2020

Ministerstvo zdravotnictví ÄŒR zveÅ™ejnilo pravidla pro pořádání ozdravných pobytů a táborů pro sezónu 2020. DÄ›tské organizace pÅ™i projednávání o návrzích hygienických opatÅ™ení zastupovala ÄŒRDM s pÅ™edsedou AleÅ¡em Sedláčkem, který je po zveÅ™ejnÄ›ní živÄ› na facebookovém livestreamu pÅ™edstavil a odpovídal na dotazy sledujících.

Číst víceInformace k táborům 2020

Podzimní ringoturnaj: Balcarův pohár 2020

Již na 2. ročník podzimního turnaje v ringu nás zvou Bysteráci, kteří by určitÄ› rádi obhájili vítÄ›zství z prvního ročníku. Hrát se bude opÄ›t na trávÄ› a za každého počasí. Ubytování bude opÄ›t dostupné v poutním domÄ› Engedi (vlastní spacák + karimatka). V cenÄ› účastnického … Číst více

Omezení činnosti: Koronavirus

Aktualizace 12. 5.V souladu s postupným uvolňováním opatÅ™ení obnovujeme činnost s ohledem na platná nařízení.ZmÄ›ny u akcí, které byly průběžnÄ› zveÅ™ejňovány, zůstávají v platnosti, tj. jsou zruÅ¡ené nebo pÅ™esunuté. Aktualizace 11. 5.1) NVT – ZRUÅ ENO Aktualizace 30. 4.1) Zdravotník zotavovacích akcí – PŘESUNUTO NA PODZIM Aktualizace … Číst více

Expedice srdcem Evropy

Za hranice to letos zÅ™ejmÄ› nepůjde, pojďme se tedy setkat u nás, v srdci Evropy… Zveme tÄ› na outdoorový expediční kemp pro vÅ¡echny, kterým je 12-18 let, nebojí se výzev, chtÄ›jí se setkat s novými kamarády, poznat sami sebe a posunout své … Číst více