Jarní konference velitelů 2023

Josef Jan Kovář

Royal Rangers v České republice (RR v ČR) letos slaví 30 let od svého vzniku. Tehdy k nám přijeli švýcarští royalisté pod vedením samotného národního velitele Švýcarska, Hans-Petera Necka, aby prezentovali svou službu dětem a mládeži. Jejich mise se podařila a po absolvování švýcarského Národního výcvikového tábora (NVT) prvními odvážlivci mohla ještě roku 1993 vzniknout naše národní organizace RR. Uběhly tři dekády a dnes, v roce 2023, je RR v ČR druhou největší národní organizací v Evropě, hned po Německu.

Nejvyšší orgán RR v ČR představuje konference velitelů, která se schází dvakrát ročně. V sobotu 1. dubna 2023 ji hostilo krásné moravské město Olomouc. Do prostor tamního sboru Apoštolské církve zamířili velitelé oddílů RR ze všech koutů vlasti, jak od Mariánských Lázní a Rumburku, tak z Třince a Břeclavi. Hlavním úkolem této konference byly doplňovací volby do Národní rady. Důležitost voleb podtrhoval fakt, že k letošnímu roku oznámil svůj odchod do zasloužené penze náš Národní velitel Petr Walach. Po 30 letech jeho služby tak bude na podzim volen nový Národní velitel RR v ČR.

Svůj konec v Národní radě oznámili Pavel Svoboda (25. přední hlídka Žďársko) a Michal Jungmann (35. PH Praha). Oběma patří velké poděkování za práci, kterou v Národní radě vykonali. Z končících členů tak obhajoval svůj šestiletý mandát jen Petr Machalec (3. PH Valašsko) a ve volbách se utkal se třemi dalšími kandidáty. Domácí Robert Myška (26. PH Olomouc) slouží dlouhá léta i jako velitel RR Olomouckého kraje a vede také tým odborné literatury. V Olomouci neznámá není ani Dana Pohanková (nyní 49. PH Praha), dlouholetá spoluorganizátorka největší akce RR v ČR, Ringoturnaje. Posledním kandidátem byl Jan Rous (8. PH Zlín), jenž v RR slouží třetím rokem, ale má rozsáhlé zkušenosti z práce s dětmi a mládeží z jiných služeb. Do tří volných pozic v Národní radě byli nakonec zvoleni Danka, Petr a Robert. Blahopřejeme a vyprošujeme pro ně Boží požehnání.

Jubilejnímu roku naší služby odpovídal i přehled nejvýznamnějších chystaných aktivit, který byl skutečně reprezentativní. Nejbližší velkou akcí je již zmíněný Ringoturnaj, jenž byl představen organizátory pod vedením Karla Hauptmana (18. PH Brno) a letos se bude konat 4. až 8. května v západomoravském Křižanově. Očekává se nejvyšší účast v dějinách, přes 670 osob, a záštitu nad akcí převzal předseda Senátu Parlamentu ČR, pan Miloš Vystrčil. Mimo turnaje ve hře ringo proběhne soutěž Ranger roku a turnaje v deskových hrách a LARPových soubojích. Prezentaci sil a prostředků přislíbily Armáda ČR, Policie ČR i Hasičský záchranný sbor. A součástí akce bude poprvé i sobotní Den otevřených dveří.

Z červnových akcí je nutno zmínit další ročník fantasy LARPové víkendovky „Hraničářův učeň“, připravovaný organizátory z 25. PH Žďársko na víkend 16. až 18. června 2023. Počet účastníků této oblíbené akce se již také počítá na stovky, a jak název napovídá, její zápletka se odehrává ve fantastickém světě australského spisovatele Johna Flanagana. Proběhnout by měla na tradičním místě táborové základny Křídla v hlubinách Českomoravské vrchoviny.

Středobodem oslav letošního výročí RR v ČR bude slavnostní podzimní konference velitelů, která proběhne v Brně v termínu 17. a 18. listopadu 2023. Z akcí plánovaných na příští rok se pak největšímu zájmu těšil Eurocamp, zdaleka největší a nejdůležitější akce evropských Royalistů, připravovaná po osmileté pauze na přelom července a srpna 2024 v Maďarsku. Další ročník by pak v roce 2028 mělo hostit Španělsko.

Významné události se ale odehrály i v nedávné minulosti. Tím nejvýznamnějším je ocenění Matěje Strnada, člena Záchranné služby RR (fungující při 15. PH Mariánské Lázně pod velením Tomáše Rusňáka) titulem „Dítě Česka“. Nejen on, ale všichni jeho kolegové royalisté ze severozápadních Čech tak byli po zásluze oceněni za četné zdravotnické a humanitární aktivity. Největší pozornost si z nich získaly služba nemocným seniorům během pandemie Covid-19 a humanitární mise Záchranné služby RR na bojující Ukrajině, kam royalisté dopravují zdravotnický materiál a odkud evakuují pacienty do bezpečí západní Evropy. Účastníci olomoucké konference tudíž se zájmem shlédli video-pozdravy od herce Zdeňka Svěráka a ministryně obrany Jany Černochové, kteří práci Záchranné služby RR a jejího vyznamenaného člena vysoce ocenili.

Nelze ovšem usnout na vavřínech, a proto byl součástí konference i seminář o záměrném ubližování neboli šikaně, kterým nás výtečně provedla lektorka Ida Pencová (AC Kolín). Neustálé vzdělávání nejen svěřených dětí, ale i sebe sama je totiž nedílnou součástí naší služby.

Jak vidno, služba Royal Rangers funguje v ČR i po 30 letech od založení. Stovky našich vedoucích slouží každý den dětem a mládeži v různých koutech naší vlasti, dle svých nejlepších možností a schopností, dobrovolně a na úkor svého osobního volna. Díky Bohu za to. Pravda, zdaleka ne každý je povolán a vybaven, aby oblékl taktickou vestu a jel pomáhat na Ukrajinu. Každý vedoucí RR ale byl povolán sloužit Bohu a dětem tam, kde je. Pokud budeme ve službě následovat Boha a hledat Jeho cesty, můžeme na sebe vztáhnout velké Boží zaslíbení: „Nepřikázal jsem ti snad: Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš?“ (Jz 1:9).

HTML galerie Zonerama

Podobné příspěvky

Naši podporovatelé a partneři

Naším největším podporovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Na krajské a lokální úrovni nás dále podporují především jednotlivé krajské a obecní úřady, církve a různé firmy.
Na národní či krajské úrovni jsme rovněž členy nebo spolupracujeme s různými organizacemi a církvemi. Díky aktivní spolupráci a předávání zkušeností může naše služba růst a fungovat.