Národní výcvikový tábor

Národní výcvikový tábor (NVT) je jedinečné a nevšední školení určené všem zájemcům o službu v křesťanské organizaci. Předchozí praxe není podmínkou.

Během čtyř dnů účastníci postaví tábor, naučí se mnohé praktické dovednosti týkající se táboření a dozvědí se důležité informace ohledně organizování akcí pro děti a mládež a vše podstatné z oblasti práce dobrovolníka.

Témata hlavních odborností jsou například:

  • Bezpečnost v práci s dětmi
  • První pomoc
  • Příroda
  • Práce s nářadím
  • Uzly a vazby
  • Oheň a vaření
  • Práce s mapou a busolou

Školení je zakončeno získáním osvědčením o absolvování a nášivky.

Články na webu

Naši podporovatelé a partneři

Naším největším podporovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Na krajské a lokální úrovni nás dále podporují především jednotlivé krajské a obecní úřady, církve a různé firmy.
Na národní či krajské úrovni jsme rovněž členy nebo spolupracujeme s různými organizacemi a církvemi. Díky aktivní spolupráci a předávání zkušeností může naše služba růst a fungovat.