Národní rada (10/2022)

Petr Ohlídal

7. – 8. října se v Praze sešla Národní rada Royal Rangers na jednom z pravidelných „offline“ setkání. Zatímco obvyklé provozní záležitosti je možné řešit i pomocí online schůzek, efektivita osobního setkání a hovorů z očí do očí je při plánování důležitějších událostí a rozhodnutí nenahraditelná.

Nejdůležitější otázkou tohoto setkání bylo dohodnout se na novém konceptu vzdělávání vedoucích v RR. Národní rada vidí, že byť jsou naše hlavní vzdělávací akce pro dospělé (zejména NVT 1 a 2) kvalitní, je potřeba je posunout dále a více rozvinout. Zároveň ovšem také nechce vše překopat a začít znovu. Proto bude vytvořen tým, který na této oblasti začne pracovat a vytvoří návrh úpravy našeho vzdělávacího systému.

Další částí bylo plánování budoucích akcí na celostátní úrovni. Kromě výše zmíněných vzdělávacích akcí pro vedoucí se jedná zejména o Konferenci velitelů, z nichž nejbližší bude už za méně než měsíc v Brně. Hlavním tématem bude „Mládí vpřed“, tedy jak oslovit a zapojit mladé do vedení hlídek. Řečníkem bude Tomáš Galda, vedoucí mládeže ve Valašském Mezříčí.

Vzhledem k tomu, že se polovina Národní rady zúčastnila v předchozích dnech setkání vedoucích dětských organizací v rámci Evangelikálního fora, bylo dalším tématem diskuze spolupráce s dalšími křesťanskými organizacemi pracujícími s dětmi a mládeží. Zde se radní shodli, že chtějí i do budoucna pokračovat v dialogu a pokud to bude možné i v konkrétní spolupráci. V této souvislosti je nutné zmínit například letní biblickou školu Open it (na prvním ročníku spolupracoval RR s Dorostovou unií) nebo Biblickou stezku (soutěž pořádaná Dorostovou unií, které se účastní některé přední hlídky RR).

Podobné příspěvky

Naši podporovatelé a partneři

Naším největším podporovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Na krajské a lokální úrovni nás dále podporují především jednotlivé krajské a obecní úřady, církve a různé firmy.
Na národní či krajské úrovni jsme rovněž členy nebo spolupracujeme s různými organizacemi a církvemi. Díky aktivní spolupráci a předávání zkušeností může naše služba růst a fungovat.