Setkání vedoucích dětských organizací

Minulý týden se na společném networku v rámci Evangelikálního fóra po třech letech znovu setkali vedoucí křesťanských organizací, pracujících v Česku s dětmi a mládeží. Royal Rangers, Dorostová unie a Dorostový odbor CB a Mládež pro Krista, z.s. (na fotografii), Klub Pathfinder a YMCA v České republice (mimo foto).

Dva bloky networku – úvodní a závěrečný – byly věnovány vzájemnému sdílení o činnosti našich organizací resp. debatě o praktických možnostech spolupráce, zbylé dva bloky byly věnovány důležitým a ožehavým problémům – Edy Jiří Zajíc z Odboru duchovní výchovy Junáka hovořil o problematice sexuálního zneužívání a Pete Lupton představil skvělý projekt NePornu, z. s.

Na viděnou se znovu těšíme nejpozději v únoru 2024!

Copy link
Powered by Social Snap