Jarní konference velitelů 2022

Více než sto vedoucích z celé republiky se první dubnovou sobotu setkalo na tradiční Jarní konferenci velitelů v Brně. Na zástupce desítek hlídek z Čech, Moravy i Slezska čekalo seznámení s novými podmínkami pro čerpání dotací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nebo volba dvou staronových členů Národní rady. 

Již tradičně bylo nedílnou součástí jarní konference seznámení s financemi na následující rok. Protože se letos mírně změnily podmínky pro čerpání dotací, měli velitelé možnost doptat se na potřebné informace a doladit případné nejasnosti, které se jejich čerpání týká. Zároveň také byla příležitost společně probrat, jak co nejlépe propojit neformální vzdělávání v organizaci spolu se vzděláváním formálním či jak co nejlépe zajistit činnost Royal Rangers napříč všemi generacemi.

Dalším důležitým bodem programu bylo také prodloužení funkčního období dvou stávajících členů Národní rady Royal Rangers. Oběma z nich, Ladislavu Menčíkovi i Markovi Bužgovi, se jejich posty podařilo obhájit, zvoleni byli téměř stoprocentní většinou přítomných. Čeká je tak dalších šest let ve vedení organizace.

Nebyl to ale jediný bod programu týkající se Národní rady. Už delší dobu pracuje organizace Royal Rangers na zefektivnění práce a profesionalizaci ústředí. Nakonec se podařilo za pomoci dotací a jiných zdrojů najít prostředky na financování vedoucího kanceláře Národní rady Royal Rangers. Po výběrovém řízení byl z přihlášených kandidátů vybrán Petr Ohlídal, který byl na konferenci oficiálně představen všem velitelům a uveden do funkce, kterou bude zastávat minimálně do konce kalendářního roku.

Nedílnou součástí konference je každoročně také prezentace celorepublikových akcí, které Royal Rangers pořádá nebo na jejichž organizaci se podílí. Účastníci konference se tak dozvěděli první jména hlavních řečníků na květnovém Ringoturnaji v Křižanově nebo se seznámili s registrací a novinkami na červnové larpové bitvě.  

HTML galerie Zonerama

Copy link
Powered by Social Snap