Jarní konference velitelů 2018

V sobotu 14. dubna 2018 se velitelé Royal Rangers z celé České republiky opět setkali na pravidelné Jarní konferenci velitelů. Městem setkání bylo již tradičně Brno, které umožňuje relativně rozumný dojezd ze všech koutů naší vlasti. Zato místo setkání bylo tradiční již méně, neboť jsme se nesešli v modlitebně brněnského sboru Apoštolské církve (domovský sbor pořádající 18. Přední hlídky), jak bylo původně avizováno, ale v prostorách brněnského sboru Křesťanského společenství v bývalém kině Svratka v Brně-Jundrově.

 

Program konference byl hutný a slouží ke cti hlavního organizátora, Karla Hauptmana z 18. PH, že nenastal žádný výrazný časový skluz. Po přivítání účastníků připomněl právě Karel na základě biblického verše z listu Koloským, jak je důležité mít srovnané priority a provádět jednou za čas revizi své služby. A pokud při této revizi něco shledáme zbytečným, nebát se danou věc odstřihnout, abychom se mohli lépe soustředit právě na věci důležité.

 

Dopolední vyučování vedl sám národní velitel RR v ČR, Petr Walach. Ten na základě části biblického textu z 2. listu Korintským upozornil přítomné vedoucí, že naše služba není pouze o dobrých aktivitách. Máme daleko vyšší cíl než jen mít pěkné hry a zábavu – máme mít a přinášet život. Což také Petr vyhlásil jako motto pro tento rok. Naše rozhovory, postoje, rozhodnutí ovlivňují děti, jejich rodiče i lidi kolem nás. Máme být povzbuzením a nebát se jít do nových věcí. Musíme hledat nové cesty a nebát se opustit to, co nefunguje. Vyzval přítomné vedoucí, aby se rozhodli, co je pro ně prioritou. A následně položil otázku, jak daleko lze jít ve službě, abychom „nezabili“ rodinu a svá přátelství? Je potřeba mít na mysli i tuto oblast. Je pravda, že naše služba bude vždy oběť. Časová, silová, finanční. Pokud nám ale služba nepřináší radost, je to špatně. V tom případě hledejme změnu.

 

S praktickým svědectvím následně vystoupil velitel 12. PH v Rumburku, Láďa Menčík. Ten účastníkům popsal zkušenosti s rozhodnutím otevřít oddílové akce i rodičům dětí. A doporučil tento postup zejména těm, kteří mají ve službě pocit, že jsou na všechno sami. Po Láďovi vystoupil velitel 2. PH Břeclav, Petr Helešic, aby prezentoval vztahy jeho oddílu s městem, práci s dětmi na břeclavském sídlišti a spolupráci s různými odbory města a dalšími subjekty včetně například i Probační a mediační služby. Petr Machalec z 3. PH Valašsko následně představil jejich aktivity pro rodiče dětí na Vsetínsku a různé druhy spolupráce s městem a dalšími místními organizacemi. Vyzdvihl také projekt Auto, jímž se jeho velmi početný valašský oddíl snaží získat prostředky na získání většího vozu pro usnadnění transportu dětí a zásob.

 

Po těchto spíše motivačních příspěvcích pokračoval program konference více prakticky. Národní velitel Petr Walach upozornil na některé změny a novinky pro rok 2018. Například došlo ke změně pojišťovny České rady dětí a mládeže, tudíž loňské pojistné případy vyřizuje ještě pojišťovna Kooperativa, ale od 1. ledna 2018 pojišťuje děti i vedoucí na akcích opět pojišťovna Generali. Došlo také k prodloužení platnosti lékařských potvrzení o způsobilosti vedoucího pracovat s dětmi z jednoho na dva roky a podobná prolongace se týká i lékařských potvrzení o způsobilosti dětí účastnit se zotavovacích akcí. Petr nakonec upozornil i na nová pravidla ochrany osobních údajů v souladu s evropským Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR – General Data Protection Regulation). Kolem provádění této nové evropské legislativy v podmínkách RR se následně rozhořela i diskuze.

 

Poslední příspěvek před obědem přednesl národní účetní Robert Matloch. Ten přítomným velitelům představil podrobné výsledky vyúčtování loňské dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a současně je seznámil i s neméně podrobnou metodikou rozdělování dotace a jejího vyúčtování pro letošní rok. Jednalo se o vskutku vyčerpávající čas, a proto jsme s nadšením a šturmem poslechli povel vyhlašující začátek oběda.

 

Po výborném obědě v podobě pikantního guláše z kuchyně Ládi Menčíka zasedly krajské rady jednotlivých krajů. Následoval přehled hlavních aktivit plánovaných k realizaci v letošním roce. O první z nich, a hned velmi úspěšné, referoval Petr Machalec. Jednalo se o RoyalFest. Karel Hauptman připomněl Národní výcvikové tábory pro Juniory, které se připravují na květen a září. Největší akcí RR v naší zemi je květnový Ringoturnaj, o němž účastníkům referovali tři členové organizačního týmu, jmenovitě Lenka a Danka Pohankovy s Petrem Ohlídalem ze 41. PH Zábřeh. Určitou specialitkou letošního roku pak bude cyklotábor Hustopeče-Ráb (Györ) spoluorganizovaný s maďarskými RR. Základní náčrt této akce nastínil opět Karel Hauptman.

 

Další oblastí na konferenci byla prezentace nových možností spolupráce a pobytů. Michal Jungmann z 35. PH Praha představil tzv. Dorostovou unii, což je sdružení křesťanských dorostů Církve bratrské. A Ivo Sysala, krajský velitel RR Moravskoslezského kraje, ukázal přítomným na fotografiích novou základnu RR budovanou na Žermanické přehradě. Základna vypadá již nyní dost dobře, takže držíme palce, ať se všechny plány podaří realizovat.

 

Důležitou částí konference byly odborné semináře. První z nich se zabýval účetnictvím a vyúčtováním dotací. Kromě Petra Walacha a Roberta Matlocha jej vedla Simka Kavalcová z 24. PH Brno, která je hlavní účetní metodičkou naší organizace. Druhý seminář se nazýval Výroba LARPových zbraní a vedl jej velitel 25. PH Žďársko Pavel Svoboda. Byl určený zejména pro ty vedoucí, kteří už měli administrativy plné zuby. Nu a třetí seminář pod poetickým názvem Jízdenky efektivně aneb Jak vyzrát na České dráhy vedli Michal Jungmann a Marika Vojtíšková z 35. PH Praha.

 

Jarní konference 2018 je tedy, díky Bohu, zdárně za námi. Velký dík patří organizátorům akce z řad členů 18. PH Brno i všem ostatním, kteří v něčem pomohli. Děkujeme také brněnskému sboru KS za operativní zapůjčení prostor. Zvláštní úctu si potom zaslouží ženské členky organizačního týmu, které tvrdě pracovaly pro zdar naší konference, i když si ve stejném termínu mohly užívat na oblastní konferenci pro ženy jejich mateřské církve. Děkujeme.

 

Josef Jan Kovář – Jožka

  1. PH Brno

Copy link
Powered by Social Snap