Den otců 2020

Na dnešní den připadá Mezinárodní den otců. Mezi námi je i hodně vedoucích-otců a někdy je složité zkombinovat rodinný život se službou dětem.

Přejeme proto všem plno sil, trpělivosti, porozumění, radosti a Božího pokoje. Nechť Vás Vaše služba naplňuje a rodina miluje. 😉

19. ph Příbram: Schůzka 29.5.2020

Poslední kvÄ›tnová schůzka se uskutečnila v pátek 29. 5. 2020. Krásné slunečné odpoledne nám přálo. Byli jsme a budeme zaopatÅ™eni takovýmto počasím stále. OpÄ›t je nás víc než dost a dokonce pÅ™iÅ¡la nová sestra – Adélka. Bobrů je sedm, LiÅ¡ek je dnes o … Číst více

Informace k táborům 2020 – 4. ÄÃ¡st

V živém rozhovoru pÅ™edseda ÄŒRDM AleÅ¡ Sedláček a hlavní hygienička Jarmila Rážová vysvÄ›tlovali a objasňovali sporné výklady Manuálu k letním táborům 2020 i s ohledem na aktuální rozvolňování.

Číst víceInformace k táborům 2020 – 4. ÄÃ¡st

Den dětí 2020

K dnešnímu dni dětí přejeme klukům a holkám vše dobré. Tenhle oblíbený den vznikl ve čtyřicátých letech jako připomínka potlačování dětských práv.

PÅ™ejeme proto dÄ›tem v dneÅ¡ních COVID dobách svobodu a prostor si hrát a vyrůstat bez omezení. A vÄ›zte, že tábory jsou za dveÅ™mi.

Týden placené dovolené navíc

V rámci novely zákoníku práce schválili poslanci 29. 5. 2020 pÄ›t dnů placené dovolené navíc pro dobrovolníky, kteří působí na táborech a akcích pro dÄ›ti a mládež. Podmínkou pro získání týdne dovolené navíc je působení v organizaci, která je registrovaná minimálnÄ› pÄ›t let … Číst více

Informace k táborům 2020 – 3. ÄÃ¡st

Manuál Ministerstva zdravotnictví k letním táborům vysvÄ›tloval již pÅ™edseda ÄŒRDM AleÅ¡ Sedláček. Hlavní hygienička Jarmila Rážová ve spolupráci s ÄŒRDM pÅ™ipravila upÅ™esňující odpovÄ›di na nejčastÄ›jší otázky.

Číst víceInformace k táborům 2020 – 3. ÄÃ¡st

Informace k táborům 2020

Ministerstvo zdravotnictví ÄŒR zveÅ™ejnilo pravidla pro pořádání ozdravných pobytů a táborů pro sezónu 2020. DÄ›tské organizace pÅ™i projednávání o návrzích hygienických opatÅ™ení zastupovala ÄŒRDM s pÅ™edsedou AleÅ¡em Sedláčkem, který je po zveÅ™ejnÄ›ní živÄ› na facebookovém livestreamu pÅ™edstavil a odpovídal na dotazy sledujících.

Číst víceInformace k táborům 2020

Facebook: Diskuzní fórum

Spustili jsme nové diskuzní fórum na Facebooku určené členům Royal Rangers v ÄŒR. Samotná facebooková stránka není příliÅ¡ vhodná pro interakci členů a proto jsme vytvoÅ™ili novou skupinu, ve které bychom rádi sdíleli nápady, tipy, inspirovali se a diskutovali. Skupinu lze … Číst více

Expedice srdcem Evropy

Za hranice to letos zÅ™ejmÄ› nepůjde, pojďme se tedy setkat u nás, v srdci Evropy… Zveme tÄ› na outdoorový expediční kemp pro vÅ¡echny, kterým je 12-18 let, nebojí se výzev, chtÄ›jí se setkat s novými kamarády, poznat sami sebe a posunout své … Číst více

Zdravotník zotavovacích akcí 2020

Praktická, interaktivní a nezapomenutelná výuka první pomoci. Tento akreditovaný kurz MÅ MT pořádá Záchranná služba RR a můžete ho využít k vykonávání funkce zdravotníka napÅ™. na dÄ›tských táborech.  Praxí v terénu se naučíte poskytovat opravdu účinnou první pomoc. O kurzu: Absolvent kurzu bude schopen … Číst více

Most přes řeku Ego 2020

ChceÅ¡ zjistit, co v tobÄ› je? Poznat své já a naučit se s ním pracovat? DozvÄ›dÄ›t se, jaký doopravdy jsi? Pojeď s námi na výcvik, na který se nezapomíná. Výcvik je určen vÅ¡em, kteří chtÄ›jí poznat a posunout své hranice a jsou starší … Číst více