25 let v 5. přední hlídce Třinec

Datum 21. 2. 2021 představuje důležitý milník v naší historii. Ptáte se proč? Přesně před 25. lety – 21. 2. 1996 – byla naše hlídka zapsána ve spolkovém rejstříku. Takže jsme se vlastně oficiálně narodili. Na skutečný počátek se ale musíme vrátit ještě trochu více do minulosti…

Je čtvrtek 13. května 1993, čtyři hodiny odpoledne. Robert přešel přes cestu a vešel do dveří. Za dveřmi se ukrývala klubovna Linky důvěry aneb zázemí pro nově vznikající 5. přední hlídku Royal Rangers Třinec. Během pár minut do dveří vlezlo ještě pár dalších osob. Ten den se mezi zdmi klubovny na první schůzce sešlo 10 lidí – děti i vedoucí…

Takhle nějak to vypadalo, když Robert Cygonek začínal jako velitel hlídky. Později hlídka změnila klubovnu. Scházet se začali ve sborové budově Apoštolské církve v Třinci. Přidalo se více dětí, proto vznikly dvě samostatné družiny – „Veselá medvědí chasa“ a mladší „Zelené kobylky“. Vznikla i kronika. První zápis je ze schůzky 13. prosince 1994 a kromě pár her oznamuje vítěze čtvrtletního bodování a jejich odměny. Za první místo dostal Milan „hrubý provaz a buzolu“. O dalších událostech v letech 1994-96 je ale zmínek málo.
Zde už je v příběhu místo právě pro onen důležitý milník – zápis do spolkového rejstříku. Přestože hlídka už necelé tři roky funguje, teprve 21. 2. 1996 se objevuje první oficiální zpráva. Zkrátka se naše hlídka stala dospělou.

V roce 1997 se objevuje první záznam o letním táboře na naší táborové základně Loučka pod Javorovým. O rok později začíná vycházet oddílový časopis nebo spíše občasník s názvem „Stopař“. Redakci i doprovodné ilustrace zajišťovali sami členové hlídky. „Stopař“ vycházel pět let až do prázdnin roku 2003. Poslední číslo vyšlo s titulem „Sorry, ale prázdniny.“

V roce 1999 převzal úlohu velitele Roman Cichý a o rok později jsme se opět stěhovali. Tentokrát se naši klubovnou stala školní družina u 2. ZŠ Třinec. Tam už však fungovala jen družina Zelených kobylek a postupem času její název společně s pokřikem zanikly. Dnes si již málokdo na to vzpomene a schůzky tím přišly o svoje kouzlo. Z kronik se můžeme dočíst kolik různých akcí, zajímavých výletů, celodenních výprav a táborů společně první členové hlídky zažili. Tábory byly mnohdy spojené s dětmi a učitelkami nedělní školky.

V roce 2007 bylo naší hlídce oddílem TOM nabídnuta jejich klubovna k pronájmu. A tak znova začalo naše stěhování. Na podzim roku 2010 přišla nová změna velitele. Tentokrát se jím stal Pavel Broda. Naši hlídku vedl do prázdnin 2016. Právě to bylo období, kdy v naší hlídce vyrůstala nová generace vedoucích. A taky vyrostla.

Po prázdninách v roce 2016 jsem se stal velitelem hlídky já (Timotej Tomíček) a začal jsem tvořit nový tým. Toto výročí nám připomíná, že pouze pokračujeme v práci starší, než jsme my sami. Naší hlídkou prošly desítky různých lidí. Některé už neznáme, další vedli nás samotné. Protože víme, jak Royal Rangers ovlivnil naše životy a co dobrého v nás nechal, chceme stejně pomáhat dalším generacím.

Timotej Tomíček | 5. přední hlídka Třinec

Copy link
Powered by Social Snap