NNO uznaná MŠMT pro roky 2022 – 2023

Honza Pečenka

Podařilo se nám získat titul Nestátní neziskové organizace uznané MŠMT pro práci s dětmi a mládeží pro roky 2022 – 2023. Toto ocenění bereme jako závazek pro další činnost a děkujeme za projevenou důvěru.

Zdroj:
https://www.msmt.cz/mladez/nno-uznana-msmt-pro-praci-s-detmi-a-mladezi-na-leta-2022

Podobné příspěvky

Naši podporovatelé a partneři

Naším největším podporovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Na krajské a lokální úrovni nás dále podporují především jednotlivé krajské a obecní úřady, církve a různé firmy.
Na národní či krajské úrovni jsme rovněž členy nebo spolupracujeme s různými organizacemi a církvemi. Díky aktivní spolupráci a předávání zkušeností může naše služba růst a fungovat.