20 let v 27. přední hlídce Jihlava

Posledním z řady dvacetiletých oslavenců je první (v Jihlavě jsou celkem tři) přední hlídka z Jihlavy (založena 28. 9. 2001). I zde prošlo v historii hlídkou několik desítek dětí a uskutečnila se pořádná dávka akcí, avšak zatímco ve Žďársku i Olomouci jsou stále zakládající velitelé, v Jihlavě je již pátý velitel přední hlídky.

V podstatě stejné otázky jsme proto položili i Ilonce Zadinové, velitelce z Jihlavy.

 • Jak jsi se dostala k RR?
  Hlídku jsem v roce 2010 převzala po Honzovi Pečenkovi, který se přestěhoval.  
 • Proč jsi do této služby vstoupila?
  Původně jsme tuto službu přijmout nechtěla. Zažívat nepohodlí, stanovat za špatného počasí, chodit v blátě a zimě, to se mi vůbec nechtělo.  Ve sboru jsme se modlili a přemýšleli, kdo službu převezme. V té době už jsem pomáhala v RR pracovat. Při jednom modlitebním setkání jsem já i pastor s manželkou přijali, že mám do služby velitele hlídky vstoupit.  
 • Vzpomeneš si ještě na svého průvodce seniora z NVT? Víš, kdo to byl?
  Nevím určitě. Buď Peca nebo Ježek.
 • Jaké byly začátky služby RR?
  Začátky nebyli vůbec jednoduché. Byla jsem krátce věřící. Vše jsem se učila za pochodu vše bylo pro mě nové. Nadšení dětí a podpora sboru, rodičů a přátel mi pomáhala vše zvládnout. 
 • Vzpomeneš si na nějaký zážitek, který Ti opravdu utkvěl v paměti?
  Na žádný výjimečný si nevzpomínám. Jen první víkendová akce. Přijeli jsme na místo. Bylo potřeba nařezat, nasekat dřevo na topení. Pověřila jsem jednoho tatínka, aby to se staršíma klukama (tehdy desetiletí) udělal. Najednou koukám, jak kluci pracují se sekerou a pilou sami. Tatínek nikde. Na otázku, proč kluky nehlídá, mi odpověděl: „Zvládnou to samy. Krev neteče, o nic nejde.“ Já tehdy čerstvě po NVT, jsem to těžce nesla.     
 • Chtěla si s RR někdy seknout?
  Určitě. 
 • Co by sis přála do budoucna? Máš nějaké plány?
  Co bych si přála. Více spolupracovníků. To se v tomto čase uskutečňuje. Spokojené a radostné děti, které bude Bůh zasahovat. Předat hlídku, která funguje, novému nástupci.   
 • Změnila se za těch 20 let nějakým způsobem práce s dětmi?
  V hlídce pracuji 11 let. Zažila jsem mnohá úskalí a strastiplné chvíle. Radostné oči a usměvavé tváře dětí vše vynahradí.  
 • Myslíš, že RR má stále co nabídnout?
  Ano, myslím si, že Royal má pořád co nabídnout – vztahy, dobrodružství, přátelství… 
 • Co bys vzkázal svému mladšímu já, když si přebírala hlídku?
  Neboj se, běž. Povedu Tě, jsem s Tebou.

Děkujeme Ilonce za odpovědi a přejeme jí taktéž dostatek sil, moudrosti a požehnaní v další službě.

Tímto je seriál o výročích 20 let ukončen a pokud víte, že i Vy budete slavit nějaké pěkné výročí, napište do redakce a určitě můžeme spáchat také nějaký rozhovor 🙂 Myslíme, že je důležité, aby i mladší přední hlídky viděly, že zkušenosti, radosti i strasti si nese každý velitel skoro stejné 🙂 a bude to pro ně i pro ostatní povzbuzením.

Copy link
Powered by Social Snap