Zdravotník zotavovacích akcí 2020

Praktická, interaktivní a nezapomenutelná výuka první pomoci.

Tento akreditovaný kurz MÅ MT pořádá Záchranná služba RR a můžete ho využít k vykonávání funkce zdravotníka napÅ™. na dÄ›tských táborech. 

Praxí v terénu se naučíte poskytovat opravdu účinnou první pomoc.

O kurzu:

  • Absolvent kurzu bude schopen působit jako zdravotník na zotavovacích akcích, táborech, zájezdech, sportovních výcvicích a Å¡kolách v přírodÄ›.
  • Bude umÄ›t poskytovat první pomoc pÅ™i stavech ohrožujících život nebo zdraví osob, naučí se organizovat zásah pÅ™i poskytování první pomoci, zajiÅ¡Å¥ovat pÅ™ivolání odborné pomoci. Bude vÄ›dÄ›t jak zachránit tonoucího.
  • Seznámí se s technikami vyproÅ¡Å¥ování zranÄ›ných osob a s problematikou pomoci a ochrany pÅ™i hromadných neÅ¡tÄ›stích, teroristických útocích a přírodních katastrofách.
  • PÅ™i poskytování první pomoci bude umÄ›t zvážit a zajistit bezpečnost pro sebe i ostatní. Bude spolupracovat se záchrannou službou pÅ™i jejím zásahu, s ohledem na specifika okolního prostÅ™edí.
  • Kurz je specifický tím, že probíhá interaktivnÄ›. Více než dvÄ› tÅ™etiny témat je probíráno v rámci praktických situací v terénu.  

PÅ™ihlášky a dotazy prosíme zasílejte na Royal.Ichthys (z) seznam.cz (bez mezer) nebo volejte +420 725738386.

Ke stažení: ZDRAVOTNÍK-ZOTAVOVACÍCH-AKCÍ-2020.pdf

Z DÅ®VODU VYHLÁŠENÉHO NOUZOVÉHO STAVU KVÅ®LI KORONAVIRU A S NÍM SOUVISEJÍCÍCH OPATŘENÍ JE AKCE PŘESUNUTA NA PODZIM.

TERMÍN BUDE UPŘESNĚN.

  • Podzim
  • 4000,- Kč