Aktualizace 7. 7. 2021: Informace k táborům 2021

Aktualizace 7. 7.
Od 9. 7. 2021 se mění podmínky, které zasáhnou i vstup účastníků na tábor. Očkování už coby „vstupenka“ na tábor „neplatí“ 22 dnů po PRVNÍ dávce, ale až 14 dnů po DRUHÉ dávce (certifikát stažený z portálu ocko.uzis.cz). V případě jednodávkového schématu očkování platí také 14 dnů. Pro tábory od 9. července platí již nové podmínky, pro tábory zahájené 8. července či dříve platí předcházející podmínky. Rozhodující je den vstupu účastníka na tábor!

Zdroj / doplňující odkazy:
https://www.facebook.com/crdm.cz/posts/4359990057377419
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/07/Zmena-mimoradnych-opatreni-v-nichz-se-stanovi-ockovani-jako-vyjimka-z-nekterych-povinnosti-s-ucinnosti-od-9-7-2021.pdf

Aktualizace 22. 6.
Po změnách, které Ministerstvo zdravotnictví v uplynulých týdnech prezentovalo, jsou známé (snad) finální podmínky ohledně testování a přetestování na letních táborech.

Před nástupem na letní tábor mají účastníci 6+ povinnost splnit jednu z podmínek OTN (očkování-test-nemoc):

 • 22 dnů po první dávce očkování (certifikát stažený z portálu ocko.uzis.cz).
 • PCR test starý max. 7 dní.
 • Antigenní test starý max. 3 dny (přetestování každých 7 dní).
 • Samotest provedený na místě (přetestování každých 7 dní).
 • Potvrzení od zaměstnavatele, že je osoba testována s negativním výsledkem (přetestování každých 7 dní).
 • Potvrzení o testu ze školy, případně čestné prohlášení rodičů (přetestování každých 7 dní).
 • Testovat se vůbec nebudou muset ti, co předloží doklad o prodělané nemoci nebo o očkování (nejvýše 180 dnů od laboratorně prokázané nákazy).

Vše další, co je potřeba vědět k táborům je uvedeno v aktualizaci z 3. 6., resp. v tiskové zprávě MZ.

Zdroj / doplňující odkazy:
https://www.facebook.com/crdm.cz/posts/4315592125150546
https://koronavirus.mzcr.cz/zastupci-ministerstva-zdravotnictvi-a-ceske-rady-deti-a-mladeze-se-shodli-na-podminkach-ucasti-deti-na-letnich-taborech/

Aktualizace 8. 6.
Podmínky pro účast na táboře (a dalších volnočasových aktivitách, schůzkách, apod.) jsou nyní sjednocené:

 • 22 dnů po první dávce očkování.
 • PCR test starý max. 7 dní.
 • Antigenní test starý max. 3 dny.
 • Samotest provedený na místě.
 • Potvrzení od zaměstnavatele, že je osoba testována s negativním výsledkem.
 • Potvrzení o testu ze školy, případně čestné prohlášení rodičů.
 • Testovat se vůbec nebudou muset ti, co předloží doklad o prodělané nemoci nebo o očkování (nejvýše 180 dnů od laboratorně prokázané nákazy).

Tyto podmínky je však nutné kontrolovat každých 7 dnů.

Počet osob uvnitř a venku se řídí stejnými pravidly jako u jiných hromadných akcí. Pokud se akce účastní více než 10 osob, je nutné splnit jednu z podmínek OTN (negativní výsledek testu, potvrzení o očkování nebo potvrzení o prodělání covidu-19). Trvá-li akce nepřetržitě déle než jeden den, prokazuje se účastník splněním OTN ke dni nástupu na akci a dále ve frekvenci každých 7 dní.

Výňatek z mimořádného opatření MZ ze 7. 6. 2021

Doporučujeme situaci nadále sledovat. Podmínky se mohou ještě změnit.

Zdroj / doplňující odkazy:
https://www.facebook.com/crdm.cz/posts/4280782311964861
https://koronavirus.mzcr.cz/vlada-schvalila-mimoradna-opatreni-mz-ktera-rozvolnuji-rousky-ve-skolach-a-meni-pravidla-pro-konani-akci/
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/tabory-testovani-koronavirus-ministerstvo-zdravotnictvi_2106081925_cen

Aktualizace 3. 6
Ministerstvo zdravotnictví vydalo podmínky pro konání letošních letních táborů. Přehledný seznam podmínek sestavila ČRDM:

 • Počty osob na táborech nebudou regulovány.
 • Rozestupy mezi turnusy budou minimálně 4 hodiny.
 • Na táborech do 50 osob mohou děti připravovat stravu.
 • Před táborem bude nutné doložit negativní test na covid (zatím se neví, zda antigenní či PCR).
 • Omezení kontaktů s okolím (hrady, zámky, návštěvní dny, veřejná koupaliště) zůstává.
 • Příměstské tábory se řeší pouze pomocí obecných nařízeních pro volnočasovou a spolkovou činnost.
 • Roušky na táborech nebudou.

Změny budou průběžně aktualizovány.

Zdroj / doplňující odkazy:
https://www.facebook.com/crdm.cz/posts/4266940363349056
https://koronavirus.mzcr.cz/hygienicko-protiepidemicka-opatreni-letni-detske-rekreace-cerven-2021

Copy link
Powered by Social Snap