Zdravotník zotavovacích akcí 2022

Praktická, interaktivní a nezapomenutelná výuka první pomoci. Tento akreditovaný kurz MŠMT pořádá Záchranná služba RR a můžete ho využít k vykonávání funkce zdravotníka zotavovacích akcí např. na dětských táborech. Praxí v terénu se naučíte poskytovat opravdu účinnou první pomoc.

O kurzu:

  • Absolvent kurzu bude schopen působit jako zdravotník na zotavovacích akcích, táborech, zájezdech, sportovních výcvicích a školách v přírodě.
  • Bude umět poskytovat první pomoc při stavech ohrožujících život nebo zdraví osob, naučí se organizovat zásah při poskytování první pomoci, zajišťovat přivolání odborné pomoci. Bude vědět jak zachránit tonoucího.
  • Seznámí se s technikami vyprošťování zraněných osob a s problematikou pomoci a ochrany při hromadných neštěstích, teroristických útocích a přírodních katastrofách.
  • Při poskytování první pomoci bude umět zvážit a zajistit bezpečnost pro sebe i ostatní. Bude spolupracovat se záchrannou službou při jejím zásahu, s ohledem na specifika okolního prostředí.
  • Kurz je specifický tím, že probíhá interaktivně. Více než dvě třetiny témat je probíráno v rámci praktických situací v terénu.  

Přihlášky a dotazy prosíme zasílejte na zuzana.kovandova (z) royalrangers.cz (bez mezer) nebo volejte +420 725738386. Účastníci mladší 15 let se mohou přihlásit pouze po předchozí domluvě.

16. - 20. 3. 2022

4000,- Kč

Plzeňský kraj

15+

Copy link
Powered by Social Snap