Soutěž táborových plakátů 2022

Máte v přední hlídce kreativní grafiky a rádi soutěžíte? Pokud ano, tak právě pro Vás vyhlašujeme i v roce 2022 soutěž o nejpovedenější táborový plakát. Plakáty s nejvyšším počtem „lajků“ budou oceněny.

Jak to bude probíhat?

 • Pošlete plakát pomocí Formulářů Google (odkaz již není aktivní), ke kterému je potřeba se přihlásit jakýmkoliv Google účtem* (na zadaném e-mailu Vás budeme kontaktovat v případě výhry). Plakáty můžete zasílat do 31. 7. 2022 23:59.
 • Plakát bude následně přidán do společného alba na této stránce níže.
 • 1. 8. 2022 bude na této stránce zveřejněn odkaz na hlasovací formulář (účet Google nutný), ve kterém můžete zvolit plakáty, kterým dáváte svůj hlas.
 • Zároveň se k hlasování připočítají „lajky“, které plakáty obdrží na našich sociálních sítích Facebook (ve společném albu) a Instagram (na naší zdi). Jednotlivé plakáty se budou postupně zveřejňovat (co nejdříve po přihlášení do soutěže) vždy v pracovní dny v pořadí, v jakém byli do soutěže zaslány.
 • Hlasování bude ukončeno mezi 1. – 4. 9. 2022. Z důvodu, že na veřejných profilech sociálních sítí nelze zastavit „lajkování“ bude vybrán náhodný datum a čas, kdy se „lajky“ spočítají. Bezprostředně poté oznámíme na sociálních sítích konec.
 • Hlasovat může každý – děti, vedoucí, rodiče, kamarádi, příznivci…
 • Každý může hlasovat pro jakýkoliv počet plakátů.
 • První tři plakáty s nejvyšším počtem „lajků“ vyhrávají.
 • Výsledky budou vyhlášeny v pondělí 5. 9. 2022 a výherci budou kontaktováni.

*Pokud nevlastníte Google účet, můžete soutěžní fotografii zaslat jako přílohu na e-mail soutez@royalrangers.cz. Do textu e-mailu je pak nutné napsat číslo a město přední hlídky, která se soutěže účastní, odkaz na Facebook nebo Instagram (případně oba) a volitelně napsat i krátký (třeba i vtipný) popis. Odesláním taktéž souhlasíte s uvedenými pravidly.

O co se soutěží?

 • 1. místo – volný výběr z e-shopu v hodnotě 500 Kč
 • 2. místo – volný výběr z e-shopu v hodnotě 400 Kč
 • 3. místo – volný výběr z e-shopu v hodnotě 300 Kč

Odkaz na e-shop: https://eshop.royalrangers.cz/

Soutěžní plakáty

Pravidla a souhlasy

 • Soutěže se může zúčastnit každá a pouze přední hlídka Royal Rangers, která zašle plakát ke svému táboru, který se uskuteční v termínu 1. 7. – 31. 8. 2022. Každá přední hlídka může soutěžit max. se 3 plakáty.
 • V případě, že na plakátu bude nějaká reálná fotografie, je potřeba při jejím pořizování dbát na osobní bezpečnost. Rovněž není přípustné fotografie pořizovat na místech veřejnosti nepřístupných (chráněná území, cizí soukromé pozemky apod.).
 • RR v ČR si vyhrazuje právo s přihlášenými plakáty volně, časově neomezeně a bezplatně disponovat, včetně využití pro publikační a jiné účely ve sdělovacích prostředcích, vystavování na sociálních sítích apod. a upravovat jejich obsah, např. umístěním loga na ně.
 • RR v ČR si vyhrazuje právo bez upozornění vyřadit ze soutěže plakáty odporující etickým zásadám nebo nesouvisející se zadáním soutěže.
 • Zasláním plakátu potvrzujete, že plakát a jeho zveřejnění nebude neoprávněně zasahovat do práv třetích subjektů. Každá soutěžící přední hlídka bere na vědomí, že zasláním plakátu do soutěže projevuje souhlas s uvedenými podmínkami a dále souhlas se zveřejněním svého jména nebo označením na sociálních sítích společně s plakátem.
 • Svou účastí v soutěži udělujete ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů RR v ČR souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to pouze v souvislosti s touto soutěží.
 • Změny vyhrazeny.

Copy link
Powered by Social Snap