Školení HVLT 2022

Viktorie Pokorná

Zorientovat se v legislativě týkající se táborů a pobytů pro děti, zkusit si sestavování rozpočtu nebo si projít základy organizování akcí. To byla jen část programu Školení hlavních vedoucích letních táborů, které o víkendu 18. – 19. března hostily Oldřichovice u Třince.

Na školení akreditovaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy se sešlo celkem sedmnáct účastníků ze tří různých organizací. Ačkoliv probíhá kurz pod záštitou Royal Rangers, je otevřený i pro zájemce mimo organizaci. Na místě se tak sešla rozmanitá skupina účastníků – od úplných začátečníků, kteří se jako hlavní vedoucí na své první tábory teprve chystají, až po zkušené velitele, kteří se rozhodli funkce zhostit i oficiálně.         

Hlavními tématy nabitého programu byly zejména orientace v příslušných zákonech a vyhláškách, zpracovávání potřebné dokumentace, možnosti financování akcí a jejich účtování nebo požadavky na GDPR při práci s dětmi a mládeží. Účastníci měli ale také prostor vyzkoušet si poskytování první pomoci, projít si základy pedagogiky a psychologie a sdílet se se zkušenostmi s vytvářením programů a celotáborových her.

Stejně jako v předchozích letech se školení setkalo s velmi pozitivními ohlasy. Všichni účastníci odjížděli plni nových vědomostí, inspirace a odhodlání pustit se do práce přímo ve svých hlídkách a oddílech. A my moc přejeme, ať se všem jejich letošní tábory i další akce povedou.

Školení hlavních vedoucích letních táborů je jen jedno z řady školení, které každoročně organizace Royal Rangers pořádá pro své členy i širší veřejnost. V rámci systému vzdělávání se mohou zájemci například zúčastnit jednoho z kurzů zaměřených na rozvoj schopností a dovedností mladších i starších vedoucích, ale i specializovaných školení výškových specialistů, zdravotníků či kurzu potápění.

Podobné příspěvky

Naši podporovatelé a partneři

Naším největším podporovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Na krajské a lokální úrovni nás dále podporují především jednotlivé krajské a obecní úřady, církve a různé firmy.
Na národní či krajské úrovni jsme rovněž členy nebo spolupracujeme s různými organizacemi a církvemi. Díky aktivní spolupráci a předávání zkušeností může naše služba růst a fungovat.