Školení hlavních vedoucích táborů 2018

„Školení pro hlavní vedoucí táborů“ proběhlo koncem března v klubovně RR v Oldřichovicích.

Docela veliká (28) a různorodá parta dobrovolníků z různých organizací našla celý víkend společnou řeč. Sdílení se o tom, jak kdo organizuje pobyty pro děti bylo pro nás všechny inspirující. Díky všem za vaši vstřícnost a dobrou náladu.

Jak jsem slíbil, pro zájemce jsou k dispozici prezentace a vzory některých formulářů, které potřebujeme při organizování táborů.

Najdete je zde.

Víkendové školení Hlavních vedoucích táborů se zabývá mezi jinými takovými tématy, jako například:

  • právní předpisy upravující ozdravné pobyty,
  • požadavky na hygienu a stravování,
  • bezpečnost na táborech,
  • požadavky na vedoucí a ostatní osoby na táborech,
  • základy pedagogiky,
  • základy první pomoci,
  • základy programové přípravy,
  • vedení účetnictví, sestavování rozpočtu tábora a využívání dotací… a další

 

Copy link
Powered by Social Snap