Pojištění 2022

Pro období 2022 – 2025 uzavřela ČRDM nové pojistné smlouvy platné od 1. 1. 2022 opět s Generali Českou Pojišťovnou, a.s.

Platí pojistná smlouva č. 0266376698 na úrazové pojištění a pojistná smlouva č. 1690609318 na pojištění odpovědnosti za škodu. K dispozici jsou i nové formuláře na hlášení pojistných událostí – jak k úrazovému pojištění, tak k odpovědnosti za škodu. Ve formulářích je již předtištěné číslo pojistné smlouvy, aby nemohlo dojít k chybě.

Protože RRvČR je členem ČRDM, jsou všechny děti, které se účastní našich akcí touto pojistkou úrazově pojištěny (členství v organizaci není podmínkou). Každý velitel přední hlídky je zároveň pojištěný pro zodpovědnost za způsobené škody. Pokud chcete v hlídce takto pojistit více vedoucích, je nutná dohoda s národním velitelem.

K vyplnění formuláře o pojistné události postačí potvrzení na příslušném místě (str. 2 nahoře – „Potvrzení členské organizace“) velitelem přední hlídky. Není potřeba posílat národnímu veliteli.

Formulář se odevzdává pojišťovně až po ukončení léčby spolu s potvrzením lékaře na adresu:
Generali Česká pojišťovna, a.s.
OCPV-ŽP
P.O.Box 305
659 05 Brno 2
nebo naskenované na e-mail servis.cz@generaliceska.cz

Více podrobností o pojištění ČRDM naleznete na:
http://crdm.cz/pojisteni/

Copy link
Powered by Social Snap