Letní tábor „Ktož jsú Boží bojovníci“

Ani v Royal Rangers nezůstalo bez povšimnutí výročí 600 let od završení díla a tragického konce života českého církevního reformátora, Mistra Jana Husa. Tak již v červenci 2014 pořádala 24. Přední hlídka Royal Rangers letní stanový tábor nedaleko obce Hostěnice u Brna. Tématem celotáborové hry byl středověk, konkrétně doba husitská. Toto téma bylo zvoleno právě na počest výročí 600 let od chvíle, kdy Mistr Jan Hus odcestoval na podzim 1414 do německého města Kostnice v marné naději, že se mu podaří obhájit své učení před tamním církevním koncilem. Tábor trval plných 16 dní a v rámci jeho programu si zúčastněné děti mohly jednak na vlastní kůži prožít některé hlavní události z bouřlivých let 1412 až 1420, ale také okusit něco z každodenního života venkovských obyvatel v 1. polovině 15. století. Neméně důležitým cílem tábora bylo potom seznámení dětí s tvorbou Jana Husa a také se slavným husitským chorálem „Ktož jsú Boží bojovníci“.

RRtabor2014-24ph-c

Hned na úvod byly děti rozděleny do družin pojmenovaných podle jihočeských vesnic v okolí Tábora. K nim se připojili jednotliví vedoucí, kteří ztvárňovali šlechtické majitele těchto vesnic. Každý účastník následně přijal přízvisko podle své vsi. V rámci šestnácti dní tábora prožili naši malí vesničané řadu významných událostí z daného období. Od znepokojení z protiodpustkových bouří v Praze na jaře a v létě 1412, přes osobní setkání s Janem Husem v jeho vyhnanství na hradě Krakovec, šok ze zpráv o upálení Mistra Jana a Jeronýma Pražského, setkání s Jakoubkem ze Stříbra a přijetí podobojí, strach z následků papežských bul, střety s Husovými odpůrci, pražskou defenestraci, smrt krále Václava IV., bitvu u Sudoměře a opevňování Prahy až po bitvu na Vítkově pod velením samotného Jana Žižky z Trocnova a odchod Zikmundovy křížové výpravy z Prahy v červenci 1420.

RRtabor2014-24ph-b

V rovině každodenního života děti zažily některé radosti a strasti středověkých vesničanů. Každá družina byla vybavena polní kuchyní a část jídel si připravovala svépomocí, což obnášelo nutnost každodenní přípravy dřeva, udržování ohně, vaření a úklidu. Získávání potravin vlastními silami si děti vyzkoušely například sběrem a drcením zrnek obilí pomocí kamenů. Důležitou roli v rámci obživy ve středověku hrály také trhy, které účastníci tábora v rámci programu rovněž navštívili. Děti si vyzkoušely i některé rukodělné aktivity za využití přírodních materiálů jako dřevo, vosk či měď. Sepjetí středověkých vesničanů s přírodou bylo dále podtrženo péčí o opravdové, živé slepice a králíky (přičemž tento bod musel být řádně konzultován s Krajskou hygienickou stanicí v Brně). Pro chov slepic si naši táborníci sami zhotovili ohrádky za využití původní techniky pleteného plotu. Získaná zvířata byla dětmi vroucně milována a jejich dočasná ztráta, byť v rámci hry, vyvolala skutečnou bouři nevole. I ti největší lakomci v daný okamžik neváhali obětovat ze svého, aby ukradené mazlíčky vykoupili ze spárů podlých lapků.

RRtabor2014-24ph-d

Seznamování dětí s tvorbou Jana Husa a s husitským chorálem probíhalo zejména prostřednictvím celotáborového bodování, v němž za získané body účastníci obdrželi svitky se závažnými úryvky z Mistrových děl. Tyto body děti získávaly jednak za kolektivní výkony jednotlivých družin, jednak za individuální výkony účastníků, například v úklidu osobních věcí či v oblasti osobnostního růstu, jehož součástí byla i znalost chorálu. Děti se navíc seznámily také s důležitou rolí heraldiky v životě středověkých lidí a mohly se podílet i na tvorbě erbu své vesnice (či přesněji rodu, který vesnici vlastnil). Jedním ze silných zážitků byla noc strávená v okolních lesích poté, co byly naše vesnice náhle přepadeny nepřátelskými ozbrojenci. V duchovním programu se potom účastníci seznamovali s klíčovými body husitské reformace, jako je přijímání podobojí a nemožnost koupě odpuštění hříchů. Každý z nás si tak mohl uvědomit, jak moc jsme našim předkům zavázáni za dnešní svobodu vyznání, za možnost uctívat Pána Boha tak, jak se to Jemu líbí. V minulosti to zdaleka nebyla samozřejmost!

RRtabor2014-24ph

Bitva u Sudoměře 2014

Jedním ze silných momentů celotáborové hry byla například i slavná bitva u Sudoměře, která se odehrála v roce 1420. Z několika důvodů však nešlo tuto událost připomenout formou rekonstrukce bitvy samotné. Zápletka této hry proto byla postavena tím způsobem, že účastníci tábora dorazili jako posila husitských šiků krátce po bitvě a dostali za úkol vysbírat výzbroj a výstroj křižáků padlých v bahně rybníka Škaredý. Což byla ve středověku vcelku běžná činnost a také dobrý způsob, jak se i obyčejní vesničané mohli dostat ke skutečně kvalitní výzbroji. Hra probíhala na bažinatém břehu částečně vypuštěného horního rybníka v Hostěnicích. Před jejím zahájením bylo místo pečlivě prozkoumáno komisí složenou z odborného poradce – archeologa, táborové lékařky a vedoucího v roli velitele nepřátelských křižáků-johanitů. Do bahna byly následně rozmístěny barevné nafukovací balónky symbolizující kořist po křižácích. Každá barva představovala různou hodnotu kořisti. Úkolem dětí bylo vysbírat v bahně všechny balónky, přičemž zvítězila ta družina, která získala nejvíce hodnotné kořisti. Tento úkol komplikovala mimo samotného terénu i dvojice přeživších johanitů z řad vedoucích, která se snažila naše husity chytit a povalit do bahna. Pokud byl husita dopaden, musel zanechat kořist na místě záchytu a odebrat se k praporu své družiny, kde odzpíval část chorálu „Ktož jsú Boží bojovníci“. Pohled na prapor a bojovná slova písně mu dodaly sílu vrátit se na bitevní pole. Nakonec se podařilo všechnu kořist z rybníka vynést a naši udatní husité, prakticky bez výjimky ozdobení rybničním bahnem od hlavy až k patě, se pod vlajícími kališnickými prapory a za sborového zpěvu chorálu hrdě odebrali zpět do tábora. Tam je čekalo opláchnutí studenou vodou ze zahradní hadice, praní špinavých oděvů, teplá sprcha, kontrola zdravotníky a dosoušení u večerního táborového ohně. A pedagogický výsledek? Znalost slov chorálu po této hře prudce stoupla a lze důvodně předpokládat, že účastníci tábora na bitvu u Sudoměře 1420 asi nikdy nezapomenou…

Josef Jan Kovář – Jožka
odborný poradce tábora

Článek vyšel v časopise Život v Kristu č. 7-8/2015. Informace k časopisu zde.

Další informace o této akci zde. Fotogalerie z tábora zde.

Copy link
Powered by Social Snap