NVT 2012

Národní výcvikový tábor pro vedoucí, jako prestižní a reprezentativní akce Národní rady RR v ÄŒR probÄ›hla v prvním týdnu července 2012 a vÅ¡ichni se shodneme na tom, že opÄ›t úspěšnÄ›. Počasí nám přálo a letoÅ¡ní účastníci byli mimořádní. Náročné úkoly vÅ¡ichni zvládli s pÅ™ehledem, pracovali s nadÅ¡ením a zodpovÄ›dnÄ›, málem jsme nemÄ›li na čem ukázat metody nápravných opatÅ™ení.

Jeden z Älenů týmu (Jožko) to popsal takto:

Jubilejní dvacátý Národní výcvikový tábor RR (zkrácenÄ› NVT) se konal začátkem července na táborové základnÄ› „Pod Vlčí skálou“ u Sloupu v Moravském krasu. Významný podíl na této události mÄ›la i naÅ¡e 24. PÅ™ední hlídka, která vyslala hned čtyÅ™i účastníky a jednoho instruktora. PÅ™ičemž asi nejdelší trasu na NVT urazila Kessi, která pÅ™es léto pobývá na brigádÄ› v NÄ›mecku. PůvodnÄ› nás mÄ›lo být jeÅ¡tÄ› o jednoho více, ale premiéru naÅ¡eho velitele PÅ™emka v roli instruktora jsme nakonec museli ze závažných důvodů oželet.

Celkem 27 odvážlivců se letos zformovalo do čtyÅ™ kmenů pojmenovaných dle exotických živočichů: ženské kmeny nesly názvy Anakondy a Karety, mužské kmeny Krokodýli a Varani. Účastníci i instruktoÅ™i NVT pocházeli prakticky z celé ÄŒeské republiky, od Vyššího Brodu v jižních ÄŒechách až po TÅ™inec ve Slezsku.

Program NVT je, jak každý absolvent ví, mimořádnÄ› naÅ¡lapaný. A tak jsme se, účastníci i instruktoÅ™i, mÄ›li co ohánÄ›t. LetoÅ¡ní ročník vÅ¡ak můžeme označit za výjimečný, neboÅ¥ vÅ¡echny kmeny byly pomÄ›rnÄ› vyrovnané a co víc, zvládaly plnit stanovené výcvikové úkoly v termínu. VÅ¡echna čest. Například instruktorská dvojice Karel-Jožka letos zlomila nÄ›kolikaleté prokletí a konečnÄ› se dočkala první večeÅ™e, což vzbudilo neskrývané veselí.

Počasí nám oproti loňskému ročníku docela přálo, i když jediná bouÅ™ka, která nás bÄ›hem tábora postihla, spolehlivÄ› zhatila jeden večerní program. V kontextu celé akce to vÅ¡ak moc nevadilo. Noci byly pomÄ›rnÄ› teplé, zato se tento rok urodilo množství hmyzu, s nímž instruktoÅ™i i účastníci svádÄ›li líté boje. Letos se rovněž do systému NVT aplikovalo nÄ›kolik novinek. Například sestava instruktorského týmu zahrnovala hned dva zdravotníky, kteří vÅ¡ak mÄ›li, díky Bohu, jen minimum práce. Jinou novinkou byla bečka kofoly pro vÅ¡echny přítomné, kterou jsme narazili po táborové olympiádÄ›. Čímž se náš milovaný národní velitel vskutku vytáhl.

PÅ™edposlední den tábora nás navÅ¡tívila skautská činovnice z Libereckého kraje Alena Hauptmanová – Slon, která vÅ¡echny přítomné seznámila s ÃºÅ¾asnou hrou jménem Padák. DÄ›kujeme! A nás ze „ČtyÅ™iadvacítky“ potěšila i krátká návÅ¡tÄ›va velitele PÅ™emka s rodinou. Poslední den pak čerství absolventi NVT pÅ™evzali své certifikáty a vytoužené nášivky, mezi nimi i kvartet 24. PH ve složení Mája Kandelová, Kessi Svetová, Viki KriÅ¡tof a Honza Vytřísal. Počínaje 8. Äervencem tak mají vÅ¡ichni aktivní vedoucí 24. PÅ™ední hlídky standardizované pedagogické vzdÄ›lání pro volnočasovou práci s dÄ›tmi a mládeží, které je akreditováno ministerstvem Å¡kolství.

♣

Fotogalerie z NVT 1, autoÅ™i Katka a Karel Hauptmanovi, zde.

Fotogalerii autorů Národního a Marka Bužgy zde.

♣

Realizační tým Národního výcvikového tábora 2012:

Velitel tábora: Petr Walach
Průvodce – senior: Karel Hauptman
InstruktoÅ™i – zdravotníci: Marek Bužga, Lenka Fridrichová
Instruktor – kuchaÅ™: Láďa Menčík
Instruktoři: Petr Helešic, Josef Švirák, Petr Machalec, Jan Holeček, Josef Kovář, Marek Mitrenga
Zvláštní úkoly: Kateřina Hauptmanová, Michaela Mitrenga.

Děkujeme!

Napsat komentář