„Uznaná organizace MÅ MT…“

Koncem roku 2010 jsme získali prestižní titul „Uznaná organizace MÅ MT pro oblast práce s dÄ›tmi a mládeží“. Znamená to, že Ministerstvo Å¡kolství akceptuje náš dlouhodobý projekt na období let 2011-2015. Není to jen příslib finanční pomoci, ale pÅ™edevším morální ocenÄ›ní toho, co dÄ›láme a chceme jeÅ¡tÄ› dokázat.

Podle webu MÅ MT : Titul je formou státní garance kvality činnosti uznané organizace a udÄ›lení titulu je morálním ocenÄ›ním činnosti NNO.

Tento titul získalo 35 organizací a my jsme mezi nimi !!! Seznam najdete na webu MŠMT zde.

Napsat komentář