Srbsko 2015

srbsko15_127Tábor v Srbsku se stal v naší organizaci téměř tradicí. Již tÅ™etím rokem vyrazilo 10 mladých „misionářů“, aby pÅ™ipravili netradiční tábor pro dÄ›ti v Srbské Pivnici. Známe tady nÄ›kolik skvÄ›lých lidiček, kterým nejsou lhostejné osudy dÄ›tí, které žijí kolem a tak se snaží pro nÄ› pÅ™ipravit zajímavý program. Náš tým pÅ™ipraví kompletní program, doveze nezbytné vybavení a spolu realizujeme týdenní tábor. Pro vÄ›tÅ¡inu zdejších dÄ›tí už jen to, že spí ve stanu, je obrovským zážitkem. Tohle tady neznají. Navíc dovezeme zábavu, nové kolektivní hry, napínavé příbÄ›hy a zajímavé rukodÄ›ly.

BÄ›hem tří let spolupráce jsme dokázali zrealizovat i výpravu srbské delegace na naší vsetínský RoyalFest. Ve spolupráci jsme se posunuli ve vzájemné spolupráci k tomu, že srbská část týmu se plnÄ› zapojuje do realizace programu a ne jen jako dozor a tlumočníci. S tlumočením to není tak kritické, protože v Pivnici vÄ›tÅ¡ina dÄ›tí umí slovensky. Jejich pradÄ›dové se zde pÅ™istÄ›hovali za lepším živobytím. Žel, teď je to spíše opačnÄ›, mladí lidé utíkají na Å¡koly a za práci na Slovensko. Pivnice je dnes téměř z poloviny neobydlená.

Dalším úspÄ›chem naÅ¡ich výjezdů je to, že jsme byli schopni ve tÅ™etím ročníku vÄ›tší polovinu aktivit pÅ™enést na místní fotbalové hÅ™iÅ¡tÄ› a nabídnout aktivity i neorganizovaným dÄ›tem, které mohly kdykoli pÅ™ijít a zapojit se. NejoblíbenÄ›jší aktivity byly Ringo, Baseball, LukostÅ™elba a Lakros.  Další velikou atrakcí jsou naÅ¡e Pálavy – nafukovací lodÄ›, se kterými soutěžíme na dunajském zavlažovacím kanále asi 15 km od Pivnice. Dopravu zajistily zde nejpoužívanÄ›jší dopravní prostÅ™edky – traktory.

Pro náš tým juniorů, kteří Srbský tábor absolvují jako Národní výcvikový tábor juniorů je akce velmi silným zážitkem. Prověří si zda dokážou využít nabyté vÄ›domosti a zúročí své dosavadní zkuÅ¡enosti. Dostat se do situace, kdy musím pÅ™ijmout zodpovÄ›dnost za své jednání, vÄ›domí, že nikdo za mne úkol neudÄ›lá, dokázat se poprat s pÅ™ekážkami, být dobÅ™e pÅ™ipraven a zároveň dokázat improvizovat, to jsou neocenitelné zkuÅ¡enosti.

V Srbsku máme dobré přátele, ke kterým se vždy budeme rádi vracet. Já doufám, že se najdou síly k tomu, abychom v tomto projektu mohli i nadále pokračovat.

Fotogalerie Srbsko 2015

srbsko15_179 srbsko15_191