Školení hlavních vedoucích táborů 2012

Akreditované školení Hlavních vedoucích letních táborů je za námi!

Celkem 17 účastníků Å¡kolení pÅ™ijelo tentokrát doslova z celé republiky – od Vyššího Brodu, ÄŒeských BudÄ›jovic až po Ostravu. Å kolení probÄ›hlo v přátelské atmosféře, kde mÄ›l každý prostor pro dotazy, vyjádÅ™ení svých názorů a možnost sdílet se se svými zkuÅ¡enostmi.

Toto Å¡kolení je vyžadováno MÅ MT v případÄ›, že jste příjemci dotací. Je vÅ¡ak užitečné pro vÅ¡echny zodpovÄ›dné vedoucí. Ukázali jsme si jak pÅ™ipravit rozpočet, jak dát dohromady tým spolupracovníků a jak pÅ™ipravit zajímavý program. PodrobnÄ› jsme probrali vÅ¡echny zákony ohlednÄ› ozdravných pobytů pro dÄ›ti a mládež, prodiskutovali otázky bezpečnosti, zdravovÄ›dy, dokumentace na táboÅ™e a mnoho dalšího.

Podle hodnocení účastníků bylo pro ně školení užitečné a inspirující.

Děkujeme AC Oldřichovice za poskytnuté prostory.