Školení hlavních vedoucích dětských táborů 2016

V termínu 4.-6. března 2016 proběhlo školení hlavních vedoucích letních táborů. V klubovně Royal Rangers Oldřichovice jsme prožili víkend v milé atmosféře s lidmi, které spojuje zájem pořádat kvalitní tábory pro děti a mládež. Vedoucí – bylo jich celkem 12 – důkladně prodiskutovali:

  • právní předpisy upravující ozdravné pobyty,
  • požadavky na hygienu, stravování a bezpečnost na táborech,
  • požadavky na vedoucí a ostatní osoby na táborech,
  • základy první pomoci,
  • základy programové přípravy,
  • vedení účetnictví, sestavování rozpočtu tábora a využívání dotací.

Přejeme všem účastníkům školení a také všem předním hlídkám skvělé tábory a dětem nezapomenutelné zážitky.

Více o námi organizovaných táborech najdete na této stránce.

HVLT_2016_01 HVLT_2016_02 HVLT_2016_03 HVLT_2016_04 HVLT_2016_05 HVLT_2016_06 HVLT_2016_07 HVLT_2016_08 HVLT_2016_09

Copy link
Powered by Social Snap