RoyalFest 2015

Nejlepší podzimní akce Royal Rangers – RoyalFest je již minulostí. Letošní již 7. ročník přinesl několik novinek. Jednou z nich byl samotný začátek, protože jsme namísto obvyklé soboty zahájili RoyalFest už v pátek v DDM ve Valašském Meziříčí. Díky tomu jsme měli více času, který jsme mohli strávit s Pánem i kamarády!

Páteční úvodní Pecovo slovo bylo o tom, že si přeje, abychom byli na RoyalFestu „focus“. V překladu to znamená soustředit se, zaměřit nebo koncentrovat. A na co jsme se měli zaměřit? Měli jsme být zaměřeni na Ježíše a na to, co má pro nás připraveno, protože by bylo až příliš snadné to minout.

Do chval nás poté vedli chváliči z Rožnova a slovo pro nás měl René Tauber. Plni energie jsme se po skončení společného programu rozešli k doprovodným aktivitám: zahrát si deskovky, posedět si v improvizované čajovně nebo vybít energii do tělocvičny.

V sobotu ráno dorazili ti, co nemohli přijet už v pátek, a do nového dne jsme vstoupili společně s RR kapelou chválou. Dopoledne nás čekaly workshopy (divadelní, taneční a chvála s prapory) a pro neumělecky nadané byly připraveny dva bloky seminářů, které nás obohatily o znalosti, a v některých směrech nám otevřely oči, jako třeba seminář Karla Hauptmana – Hřích, taktika a způsob boje.

Na hlavní program, který začínal ve tři hodiny, jsme se přesunuli do prostor valmezského AC. Nejprve jsme shlédli skvělá vystoupení z workshopů, a poté nás uvedla do chval kapela Moadias, složená z mladých lidí, kteří pocházejí z Ostravy. Bylo úžasné vidět jejich nadšení pro chválu a vypadalo to, že by byli schopni nás vést ve chvále až do rána. Poté k nám mluvil Jirka Hanák o velice aktuálním tématu – odvaze. V poslední části večerního programu nás již tradičně vedla kapela Sto7.

Během hlavního programu jsme prožívali obrovskou radost, protože Bůh se dotýkal našich srdcí, mohli jsme v naprosté svobodě chválit našeho Pána svým zpěvem, poskakováním i prapory. Bylo úžasné, že jsme se mohli spolu modlit za potřeby, které jsme napsali na lístky, za sebe navzájem, za Kiki Šerou, která teď cestuje s kapelou Vinesong. Po ukončení hlavního programu byl prostor na to, abychom si mohli ještě poklábosit u skvělého čaje v čajovně.

Závěrem RoyalFestu byla společná bohoslužba s místní AC. Ve chválách nás vedla slovenská kapela Timothy a speciálním řečníkem byl Národní velitel Royal Rangers Petr Walach, který nás povzbuzoval k tomu, abychom četli Boží Slovo, protože má moc opravdu změnit náš život.

Z RoyalFestu jsme si toho mohli hodně odvést, protože to byl víkend, kde jsme mohli načerpat, modlit se, chválit a ztišit se před Pánem, ale také setkat se a zasmát s přáteli. A pokud jste byli opravdu „focus“, tak snad ani nešlo odjet z RoyalFestu a nebýt nějakým způsobem dotčen Bohem.

Zapsala Eva Večerková, 3. přední hlídka RR Valašsko.

IMG_2167 IMG_6511 IMG_2171 IMG_2359 IMG_6506 IMG_6476

IMG_0832  IMG_0780

Copy link
Powered by Social Snap