Royalfest 2012

Mysleli jsme si, že pÅ™i čtvrtém ročníku RoyalFestu nás už téměř nic nemůže pÅ™ekvapit. Pravdou je, že letos to bylo zase úplnÄ› jiné než minule. Byli jsme moc pÅ™ekvapeni zájmem juniorů a starších royalistů, kteří vážili cestu až k nám, na daleký Vsetín. Dle záznamů z registrace, se nás v sobotu 24.11.2012 sjelo 203 účastníků a zastoupeno bylo 15 pÅ™edních hlídek.

Začínali jsme v 10 hodin seminářem o misii. O své zkuÅ¡enosti se s námi dÄ›lil Jirka Hanák z misijní organizace Nehemia. Jirka jezdívá hlavnÄ› na Ukrajinu a do Ruska a tak nÄ›které z jeho zážitků byly opravdu silné.

Seminářem program začínal a v 11 hodin jsme dál pokračovali workshopy. Zájemci si tentokrát mohli vyzkouÅ¡et tanec, divadlo, chvály s prapory, tvoÅ™ení. Pro ty, kteří moc nemusí umÄ›ní, byl nachystán turnaj ve stolním fotbálku. Workshopy trvaly asi 3 hodiny  a jednotlivé skupiny bÄ›hem nich sestavovaly a trénovaly svá vystoupení, která potom bÄ›hem hlavního programu ukázaly ostatním. Nutno zmínit jeÅ¡tÄ› jeden speciální, neoficiální workshop, kterého se účastnili vedoucí – a sice pizzový. Pod vedením Karla probíhaly degustace ve vyhlášené vsetínské pizzerii Karibik. VÅ¡ichni účastníci byli velmi spokojeni.

V 15 hodin se rozbÄ›hl hlavní program, který s pÅ™estávkami trval až do 22 hodin. BÄ›hem nÄ›j jsme mohli shlédnout výborná vystoupení z workshopů. Divadelníci z pořádající 3. PÅ™ední hlídky nás do chval uvedli silnou scénkou s názvem „Masky“. Jako první vedla chvály kapela AleÅ¡anka. Mohli jsme prožívat radost a vděčnost Bohu za to, co pro nás udÄ›lal. Kázání Toma Hasmandy z AC Valmez mnozí prožívali jako velmi aktuální. Povzbuzoval vÅ¡echny mladé – juniory a starší dÄ›ti, k tomu, aby nečekali až do dospÄ›losti na to, že si je Bůh použije. Bůh si chce pro své plány použít tebe, i když si pÅ™ipadáš malý – Tom nám to ukazoval na příbÄ›zích Davida, Jeremiáše, dívky, která byla Námanovou otrokyní a na životÄ› Timotea. V Äase hlavního programu jsme se i hodnÄ› modlili – napÅ™. za uzdravení Karlova kolena, za potÅ™eby napsané na lístcích, za sebe navzájem. V poslední části hlavního programu, nás již tradičnÄ› vedla kapela 107. Mohli jsme prožívat velkou radost, dávanou najevo tÅ™eba i tím, že mnozí kÅ™epčili a skákali pÅ™ed Bohem.

Po ukončení hlavního programu holky nachystaly dobré čaje a kdo chtÄ›l mohl jeÅ¡tÄ› s přáteli poklábosit v improvizované čajovnÄ›.

Myslím, že i tento ročník Royalfestu se povedl, nejvÄ›tší chvála patří naÅ¡emu Pánu, že nám žehnal. Už teď začínáme pÅ™emýšlet o dalším, protože letoÅ¡ní počet byl hraniční pro prostory, ve kterých se Royalfest doposud konal. Tak uvidíme jak bude Royalfest vypadat v příštím roce, každopádnÄ› vás tímto už teď zveme – nenechte si ho ujít!

VÅ¡echny fotografie z RoyalFestu 2012 najdete zde.

[album id=1 template=extend]

 

Napsat komentář