Royalfest 2012

Mysleli jsme si, že při čtvrtém ročníku RoyalFestu nás už téměř nic nemůže překvapit. Pravdou je, že letos to bylo zase úplně jiné než minule. Byli jsme moc překvapeni zájmem juniorů a starších royalistů, kteří vážili cestu až k nám, na daleký Vsetín. Dle záznamů z registrace, se nás v sobotu 24.11.2012 sjelo 203 účastníků a zastoupeno bylo 15 předních hlídek.

Začínali jsme v 10 hodin seminářem o misii. O své zkušenosti se s námi dělil Jirka Hanák z misijní organizace Nehemia. Jirka jezdívá hlavně na Ukrajinu a do Ruska a tak některé z jeho zážitků byly opravdu silné.

Seminářem program začínal a v 11 hodin jsme dál pokračovali workshopy. Zájemci si tentokrát mohli vyzkoušet tanec, divadlo, chvály s prapory, tvoření. Pro ty, kteří moc nemusí umění, byl nachystán turnaj ve stolním fotbálku. Workshopy trvaly asi 3 hodiny  a jednotlivé skupiny během nich sestavovaly a trénovaly svá vystoupení, která potom během hlavního programu ukázaly ostatním. Nutno zmínit ještě jeden speciální, neoficiální workshop, kterého se účastnili vedoucí – a sice pizzový. Pod vedením Karla probíhaly degustace ve vyhlášené vsetínské pizzerii Karibik. Všichni účastníci byli velmi spokojeni.

V 15 hodin se rozběhl hlavní program, který s přestávkami trval až do 22 hodin. Během něj jsme mohli shlédnout výborná vystoupení z workshopů. Divadelníci z pořádající 3. Přední hlídky nás do chval uvedli silnou scénkou s názvem „Masky“. Jako první vedla chvály kapela Alešanka. Mohli jsme prožívat radost a vděčnost Bohu za to, co pro nás udělal. Kázání Toma Hasmandy z AC Valmez mnozí prožívali jako velmi aktuální. Povzbuzoval všechny mladé – juniory a starší děti, k tomu, aby nečekali až do dospělosti na to, že si je Bůh použije. Bůh si chce pro své plány použít tebe, i když si připadáš malý – Tom nám to ukazoval na příbězích Davida, Jeremiáše, dívky, která byla Námanovou otrokyní a na životě Timotea. V čase hlavního programu jsme se i hodně modlili – např. za uzdravení Karlova kolena, za potřeby napsané na lístcích, za sebe navzájem. V poslední části hlavního programu, nás již tradičně vedla kapela 107. Mohli jsme prožívat velkou radost, dávanou najevo třeba i tím, že mnozí křepčili a skákali před Bohem.

Po ukončení hlavního programu holky nachystaly dobré čaje a kdo chtěl mohl ještě s přáteli poklábosit v improvizované čajovně.

Myslím, že i tento ročník Royalfestu se povedl, největší chvála patří našemu Pánu, že nám žehnal. Už teď začínáme přemýšlet o dalším, protože letošní počet byl hraniční pro prostory, ve kterých se Royalfest doposud konal. Tak uvidíme jak bude Royalfest vypadat v příštím roce, každopádně vás tímto už teď zveme – nenechte si ho ujít!

Všechny fotografie z RoyalFestu 2012 najdete zde.

[album id=1 template=extend]

 

Napsat komentář

Copy link
Powered by Social Snap