Ringoturnaj 2010

Ringoturnaj 2010 je za námi!!!!

A16A opět, podle mnohých, to byla nejlepší víkednovka roku. Přes všechny předpovědi počasí, které vypadaly hrůzostrašně jsme měli počasí super. Zima nám nevadila a bláto, to byl problém jen maminek v neděli večer. My jsme si z toho nic nedělali a vyhráli jsme si až, až. Více než 330 Rangerů odehrálo desítky zápasů a přiznejme si to, byly to nervy. Vyhrát může ale jen jeden. Sláva vítězům a čest poraženým. Prostě jsme si to užili.

Také různorodé doprovodné programy zaujaly. Nejvíce oblíbené bylo snad lanové centrum, trampolína, vzduchovky a taneční podložka. Ale také workshopy měly úspěch. Mohli jsme si zde vyrobit periskop, ozdobnou skleničku, náramek přátelství či kožený přívěsek. Všem vedoucím patří veliké díky za skvělou práci.

Děkujeme Zlínskému kraji za finanční podporu akce ve výši 10 000,-Kč
a městu Třinec za dotaci ve výši 6 000,-Kč.

Výsledky Ringoturnaje 2010

Počet účastníků:  331
Počet PH: 19
Počet zápasů základní kolo:  140
Počet finálových zápasů:  47

Vítězové:
Greenhorni:

1. místo =   2.PH Břeclav + 12.PH Rumburk
2. místo = 24.PH Brno II
3. místo = 26.PH Olomouc

Trapeři

1. místo =   2.PH Břeclav + 13.PH Uh.Brod
2. místo = 33.PH Jihlava
3. místo = 11.PH Kolín-Trutnov

Rangeři

1. místo = 13.PH Uh.Brod
2. místo =   7.PH Hodslavice
3. místo = 26.PH Olomouc

Royal Rangers

1. místo = 41.PH Zábřeh
2. místo = 13.PH Uh.BROD + 24.PH Brno II
3. místo = 18. PH Brno I

Fotogalerie PW najdete zde – (82 fotek)
Fotogalerii Katky z Brna najdete zde.

Vzpomínky na minulý ročník a fotogalerii najdete zde.

Vzpomínky na Jubilejní 10. ročník Ringoturnaje v roce 2007 zde.

A zde najdete kroniku pro veterány.

1 komentář u „Ringoturnaj 2010“

 1. Hello аll, guyѕ! Ι know, mу mеsѕagе mаy be tоo speсіfic,
  But mу ѕiѕter found nicе mаn herе and thеу marrіed, so how abоut mе?! 🙂
  Ι аm 23 уears оld, Αnika, frоm Ukrаine, Ι know Εnglіѕh аnd Gеrman languagеѕ аlsо
  Аnd… I hаve spесifiс dіѕeаsе, nаmеd nуmphomanіа. Ԝhо know what іѕ thіs, сan understand mе (bеtter tо saу іt іmmеdіаtеly)
  Αh уеѕ, I cоok verу tаsty! аnd I lоvе nоt only сооk ;))
  Ιm reаl gіrl, not рrostitute, and lооkіng fоr serіоuѕ and hоt relatіonѕhір…
  Аnywау, yоu сan find my рrоfіlе hеrе: http://hatsfighregelu.tk/user/89360/

Napsat komentář

Copy link
Powered by Social Snap