Podzimní (mezinárodní) konference velitelů RR

O víkendu 25.-27.11.2011 probÄ›hla mezinárodní konference velitelů Royal Rangers. Pozvaní hosté z Polska a ze Slovenska sice pÅ™ijeli jen v omezeném počtu, nicménÄ› konference skutečnÄ› mÄ›la mezinárodní rozmÄ›r. Již v pátek večer probÄ›hlo otevÅ™ené jednání národních rad a výstupem je otevÅ™ení nÄ›kolik mezinárodních projektů. Jako nejdůležitÄ›jší považujeme kandidaturu Polska na poÅ™adatelskou zemi pro příští Eurocamp. MÄ›l by se konat ve Wroclavi a pÅ™ipravuje se mnoho zmÄ›n. Byli jsme oficiálnÄ› vyzváni ke spolupráci jako spolupořádající zemÄ›. Jejich kandidaturu budeme určitÄ› na nejbližší evropské konferenci podporovat. Dalším mezinárodním počinem bude polsko-české Å¡kolení vodáckých instruktorů v kvÄ›tnu 2012.

Slovensko se zaměřuje na pÅ™eklady Å¡kolícího materiálu z USA a tak užitek máme i my. Jsme moc rádi, že spolupráce moc dobÅ™e funguje.

Dále jsme zažili docela legraci pÅ™i schvalování definitivních norem pro českou uniformu. Definitivní pravidla pro umístÄ›ní nových nášivek brzy budou zveÅ™ejnÄ›né na webu „Literatura RR“.

Workshopy jako Ježkův Kufr nápadů, Fundraising, Luky a kuÅ¡e, Tvorba Webovek mÄ›ly úspÄ›ch a každý si mohl vybrat co jej zajímá. Celkem 87 vedoucích si konferenci pochvalovalo s přáním, že bychom mÄ›li v tomto trendu pokračovat.

Podrobnou reportáž si také můžete pÅ™ečíst na stránkách RR Brno zde.

Malou fotogalerii najdete zde.