Podzimní Konference velitelů v Brně

DSC_0398V sobotu 28. listopadu 2015 se v Brně, na tradičním místě v modlitebně AC Brno, uskutečnila schůze Konference velitelů Royal Rangers. Program byl tentokrát velmi nabitý, neboť schůze byla po dvou letech opět schůzí volební.
Úderem deváté hodiny přivítal všechny zúčastněné Petr Peca Machalec, velitel 3. přední hlídky Valašsko. Po krátkém úvodním slovu národního velitele Royal Rangers Petra Walacha, který s veliteli sdílel především proroctví, které jsme dostali na NVT II., nás čekal vstup vzácného hosta, nadsborového pastýře Křesťanských společenství, Marka Prosnera. Jeho slovo, založené na osmé kapitole Matoušova evangelia – příběhu římského setníka, velmi naléhavě mluvilo o tom, jaké vlastnosti má mít dobrý vedoucí. Bylo pro všechny zúčastněné velkou inspirací a povzbuzením do jejich životů.
Krátká přestávka poté oddělila hostův vstup od oficiální části konference, volby dvou nových členů Národní rady. Peca nejprve představil všechny tři kandidáty, Marka Bužgu – velitele 42. přední hlídky Ostrava, Láďu Menčíka – velitele 12. přední hlídky Rumburk a Pavla Svobodu – velitele 25. přední hlídky Žďársko, v improvizovaném rozhovoru, kdy se ptal na jejich motivaci pro práci v Národní radě a zkušenosti v práci velitelů předních hlídek. Slovo pak převzala členka Národní rady Markéta Holečková, která byla Národní radou pověřena řízením samotné volby. Krátce před poledne tak mohla jednohlasně zvolená volební komise již sčítat hlasy.
Následoval skvělý oběd, servírovaný účastníkům pořadatelem – 18. přední hlídkou Brno pod vedením Karla Hauptmana, a po něm s napětím očekávané vyhlášení výsledků voleb dvou členů Národní rady. Konference velitelů rozhodla, že se jimi na příštích šest let stávají Marek Bužga a Láďa Menčík. Gratulaci k jejich vítězství, požehnání do jejich práce a poděkování jak neúspěšnému kandidátovi Pavlovi Svobodovi i končícímu členu Národní rady Petru Helešicovi – veliteli 2. přední hlídky Břeclav měl už opět ve své režii Peca.
Následovalo dekorování úspěšných účastníků NVT pro mladé vedoucí a infoblok, plný praktických a potřebných informací. Robert Matloch představil požadavky a změny ve vyúčtování dotací MŠMT za letošní rok, Petr Walach informoval o investičním grantu, Karel Hauptman motivoval účastníky k zapojení se do Akademie Royal Rangers (ta představuje systém vzdělávání vedoucích a instruktorů), Peca prezentoval termíny akcí Royal Rangers v roce 2016, Karel Marek přišel s nabídkou výroby speciálních košil podle požadavků Royal Rangers, Honza Holeček žádal o spolupráci při změnách na oficiálním webu a Josef Ježek Švirák pozval zúčastněné na tradičně největší akci Royal Rangers – Ringoturnaj 2016.
Odpoledne pokročilo a účastníci, nabití informacemi, mohli vydechnout a odpočívat při prezentacích akcí a činnosti Royal Rangers v roce 2015. Karel Marek mluvil o NVT Juniorů v Nymburce, Pavel Svoboda zprostředkoval zážitky z larpové bitvy Hraničářův učeň, Jakub Pohanka „zamotal“ přítomným hlavu při představování šifrovacích her Procházka růžovým sadem a Uchem jehly, Karel Hauptman promítl a okomentoval fotky z misijního NVT Juniorů v Srbsku, Marek Bužga sdílel dobré zkušenosti při pravidelné spolupráci 42. přední hlídky Ostrava a 18. Přední hlídky Brno a Peca se s účastníky podělil o zážitky z RoyalFestu, pořádaného před týdnem, a pozval velitele na základnu Mraveniště, kterou má 3. přední hlídka Valašsko v dlouhodobém pronájmu.
Krátce před čtvrtou hodinou odpolední vyzval Peca účastníky k závěrečné modlitbě, popřál jim dobrou cestu domů a pozval znovu všechny na jarní konferenci velitelů na stejné místo.
Poděkování patří všem, kteří se o bezproblémový průběh konference zasloužili a domácímu sboru AC Brno za poskytnutí prostor.

DSC_0408  DSC_0395 DSC_0383 DSC_0374 DSC_0361 DSC_0356 (1)

Copy link
Powered by Social Snap