Podzimní konference velitelů 2010

V sobotu  27. 11 2010 probÄ›hla podzimní konference velitelů RR. Tentokrát pÅ™ijely téměř vÅ¡echny hlídky a tak nás bylo téměř 90. Program byl okoÅ™enÄ›n oslavou narozenin naÅ¡eho Národního. Málem jsme jej rozplakali, taková to byla legrace. Stále je záhadou, kde Karel sehnal vÅ¡echny ty fotky …

Samotný program byl ale také zajímavý. Irena Zemanová z DÄ›tské misie nám pÅ™ednášela o generační komunikaci, což bylo velmi zajímavé a inspirující. Máme slíbeno, že skripta k této pÅ™ednášce budeme mít do konce tohoto týdne k dispozici.

Druhou pÅ™ednáškou byla prezentace mluvčí české policie Jižní Moravy na téma práce se zneužívanými a týranými dÄ›tmi. NÄ›které fotografie jsme museli pÅ™ekliknout, protože se na to nedalo koukat. NÄ›kterými údaji a hlavnÄ› příklady z praxe jsme byli Å¡okováni. Je to neuvěřitelné, co vÅ¡echno se dÄ›je mezi lidmi v naÅ¡ich mÄ›stech. Bylo moc užitečné pak diskutovat jak my, vedoucí dÄ›tských kolektivů můžeme spolupracovat s policii, co dÄ›lat pÅ™i podezÅ™ení z týrání a zneužívání dÄ›tí, se kterými se můžeme setkat.

Odpoledne jsme pak byli seznámeni s pÅ™ipravovaným vzdÄ›lávacím systémem pro naÅ¡e juniory. Brzy budou k dispozici pÅ™ihlášky na NVT juniorů: Zimní pÅ™ežití, Divoká voda, PÅ™ežití v přírodÄ› a další.

Velice si vážíme a dÄ›kujeme BrnÄ›nské hlídce za jejich pohostinnost a perfektní zázemí pro naší konferenci. Moc dobrá práce – díky.

Napsat komentář