NVTjuniorů – Trek v horách

Historicky první trekové NVT se nad očekávání povedlo. Tedy aspoň podle mého názoru.

První den hned po příjezdu na sraz jsme se pÅ™esunuli do klubovny 3.ph RR ve VsetínÄ›, kde probÄ›hlo úvodní seznámení a Karlova lekce o výbavÄ›. Mnozí zjistili, že nÄ›které vÄ›ci jim asi budou chybÄ›t. No nic, dobalili jsme se a vyrazili vlakem na ÄŒertovy skály ( příhodný název J ) v Lidečku, kde jsme se téměř celé odpoledne vÄ›novali slaňování a lehkému lezení po skalách. Pro mnohé bylo slaňování dlouhých stÄ›n velkým zážitkem a pÅ™ekonáním sama sebe.

Po pÅ™espání v lese u skal jsme si to druhý den namířili na vlakové nádraží – smÄ›r Slovensko, Martin, Blatnica. PrávÄ› v Blatnici byl začátek naÅ¡eho treku po Velké FatÅ™e. Po menší bojovce s ÄŒeskými drahami ( příštÄ› zpoždÄ›ní asi započítáme do plánu…), konečnÄ› vyrážíme Blatnickou dolinou na hÅ™eben. Dnes nás čeká „jenom“ 700-800 výškových metrů. Nakonec  zvládáme vÅ¡ichni a za tmy kempujeme u salaÅ¡e poblíž památníku SNP, kde je oficiálnÄ› dovoleno pÅ™espat. Mnozí si už pÅ™i tomto výstupu ověřili, že to, co se učili v první lekci, mÄ›lo nÄ›co do sebe, napÅ™. čelovka se hodí, apod.

Ráno jsme se probudili do větrného, ale nádherného dne a chvála Pánu to tak bylo až téměř do konce akce. Poslední noc nám trochu sprchlo, ale to už jsme sestupovali do údolí na vlak domů, takže to zas tak moc nevadilo.

Velká Fatra nás odměnila nádhernými výhledy a scenériemi, hlavně holé hřebeny byly krásné. Prošli jsme hlavní hřeben přes Ostredok a Ploskou, uskutečnili i náročnější výstup na Rakytov, který stál opravdu za to.

Bylo to NVT – výcvikový tábor a proto součástí bylo nÄ›kolik praktických a duchovních lekcí, které jsme si bÄ›hem akce proÅ¡li. Každý účastník mÄ›l za úkol si pro ostatní pÅ™ipravit praktické podobenství a vždy pÅ™ed modlitbami ráno a večer jej pÅ™edat ostatním. Učili jsme se tak dívat na vÄ›ci kolem sebe a pÅ™emýšlet, jak tím můžeme dÄ›tem ilustrovat nÄ›kterou z biblických pravd.

VÅ¡e jsme si s sebou nesli na zádech, museli jsme myslet na to, abychom mÄ›li dostatek vody, nachodili jsme pÄ›kných pár kilometrů, ale stálo to za to.

Modlitby, povídání a následné usínání pod nebem plným hvÄ›zd , skvÄ›lá parta, která se z nás utvoÅ™ila – to jsou jen střípky ze zážitků, které si odnášíme.

Pokud váháš, nenech si příští rok tuto akci ujít.

Peca.

Připojuji ještě několik reakcí účastníků :

„Bůh jednal mezi námi tím, že naÅ¡i, teď už partu, spojil, teď jsme kamarádi, kteří mi snad poradí, když se na nÄ›co zeptám jak co dÄ›lat v Royalu, apod.“

„ Pro mÄ› je svÄ›dectvím to, že skrze ta podobenství jsem si uvÄ›domila spoustu vÄ›cí. Věřím, že mi Bůh hodnÄ› skrze to ukazoval, co v mém životÄ› chce zmÄ›nit, jak můžu jít dál, nevzdávat se, když nÄ›co nevyjde, apod. „

„ Nádherná akce ve společnosti nových přátel a Boha. Nějaký ten puchýř stál za to, vidět vrcholky kopců „

„ Bolela mÄ› kyčel jak cip, pomodlil jsem se, aby mi Pán pomohl a bylo to v cajku a jeÅ¡tÄ› jsem k tomu dostal  novou energii.“

„ Dobrý zážitek byl výstup první den a krásná příroda. Líbila se mi naše parta, včetně instruktorů !-).

Bůh tady ke mně mluvil, takže jsem za to rád.“

Rozsáhlou fotogalerii najdete zde.