NVT – Zimní pÅ™ežití 2015

Zima3V pátek jsme mÄ›li vÅ¡ichni sraz v 17:00 v OldÅ™ichovicích ve sboru AC. Jediní, kdo dorazili na čas, byli Honza s Monikou. Poté se objevila ostravská část expedice. Jihomoravská část uvízla v kolonÄ› pÅ™ed pÅ™evrácenou cisternou poblíž Hranic. Po telefonické konzultaci začali ti, co byli na místÄ›, s prohlídkou batohů a prvními lekcemi. NaÅ¡e část, která uvízla v kolonÄ›, začala Å™eÅ¡it, jak vůbec dorazit na místo. Po zralé úvaze jsme odvážnÄ› otočili auto do protismÄ›ru a s mírným strachem v očích jsme projeli pruhem pro sanity ven z kolony na nejbližší exit.  Tento počin se ukázal býti správným, protože policie ÄŒR se o totéž snažila na konci kolony. Tímto jsme snížili časovou ztrátu na pouhé dvÄ› hodiny.

Takže po drobném pÅ™ebalení jsme ve 20:25 vyrazili do hory. Venku nás pÅ™ivítal silný vítr, déšť se snÄ›hem a blesky. To nás trochu vyvedlo z míry, ale po modlitbách a zvážení vÅ¡ech rizik jsme se vydali na pochod. Marek nás vedl „zkratkou“, což byl výstup na Javorový po sjezdovce. Povrch byl pokrytý rozbÅ™edlým snÄ›hem a vespod namrzlo, což byla skvÄ›lá kombinace pro akrobatické pózy s batohem a hůlkami. Na tomto místÄ› jsme zlomili první hůlku. Zde se ukázala „jasnozÅ™ivost“ velitele, který vytáhl ze svého batohu „nesmeky“ a kráčel stÅ™edem a akrobacie se neúčastnil. BouÅ™ka bÄ›hem výstupu odeznÄ›la. Zůstal jen vítr a déšť se snÄ›hem. Vrcholu Javorového jsme dosáhli ve 22:30 a do bivaku nám zbývala pouhopouhá hodinka.

Na místÄ› bivaku jsme Å™eÅ¡ili těžké aritmetické úlohy, jak vtÄ›snat stan pro 10 osob na menší plácek. Jak roztáhnout plachtu a neodletÄ›t atp. Výsledkem byla jakási zpotvoÅ™enina původního stanu. NicménÄ› byla funkční a tak se Å¡lo spát. Noc byla trochu ruÅ¡ná, protože vítr i déšť sílil, což mÄ›lo za následek zlomení jedné tyčky stanu. Výsledek byl jasný: mokré spacáky, karimatky a vÄ›ci. Ale naÅ¡e výprava se nevzdala a noc pÅ™ečkala, nÄ›kteří se dokonce tvářili, že jim spaní s mokrou plachtou na obličeji ani nevadilo. Po snídani a krátké pobožnosti vyrazila na cestu.

VÄ›tÅ¡inu dne prÅ¡elo a foukalo, pro vylepÅ¡ení celá cesta byla po kotníky a nÄ›kdy i hloubÄ›ji ve vodÄ› a rozbÅ™edlém snÄ›hu. I pÅ™es to v naÅ¡em družstvu vládla dobrá nálada a optimismus.

V chatÄ› na Ostrém jsme zvažovali své možnosti a moudÅ™e jsme usoudili, že na noc sestoupíme do údolí. Nefunkční stan a mokré spacáky v kombinaci s teplotami pod nulou, pÅ™ed kterými varovala pÅ™edpověď, by asi udÄ›laly divy. Takže jsme se na noc pÅ™esunuli do OldÅ™ichovického sboru, kde se pokračovalo ve vyučování.

NedÄ›le se nesla v duchu zdravovÄ›dy a nauce o termoregulaci. Poslední slovo mÄ›l Karel J s vyučováním o rozhodování v extrémních podmínkách.

Pak už jen úklid a hurá domů.

Celkem vzato i pÅ™es nepříznivé počasí se nám podaÅ™ila skvÄ›lá akce. ÄŒest vÅ¡em juniorům a vedoucím. VÅ¡ichni junioÅ™i získali certifikát pÅ™ežití a nutno říci, že zcela zaslouženÄ› vzhledem k těžkým podmínkám.

Zároveň děkujeme Oldřichovickému sboru za poskytnutí zázemí a pomoci.

Karel Hauptman

Fotogalerie zde: fotogalerie www.rajce.net/a10905608

Původní článek zde: http://18phbrno.webnode.cz/news/nvt-zima-2015