NVT Juniorů – základní 2012

NVT juniorů, jako základní příprava pro službu mladých vedoucích se stává v Äeských Royal Rangers tradicí a standardem. Těší nás rostoucí zájem ze stran juniorů, tedy 14-18ti letých vedoucích. Na tomto základním výcvikovém táboÅ™e i letos probrali základní teoretické informace ohlednÄ› duchovní i praktické služby v PÅ™ední hlídce. PÅ™i tom vÅ¡em se docela bavili, protože organizovat hry se učili hrou. VÅ¡ak kouknÄ›te na fotogalerii a to nÄ›které pořízené fotografie jsou nepublikovatelné … 🙂

NejzajímavÄ›jší témata, jako Å¡ikana a jak s ní bojovat, nebo tÅ™eba, využití obdarování ve službÄ›, vÅ¡echny účastníky vyprovokovala k vášnivým diskuzím a modlitbám, až jsme je museli krotit. Takové kárání mám moc rád.

Díky patří Karlovi, Katce, Pecovi a vÅ¡em vsetínským „podržtaÅ¡kám“ za perfektní a obÄ›tavou službu. VÅ¡ichni jsme byli velmi požehnáni.

Fotogalerii z NVT juniorů 2012 najdete zde.

Napsat komentář