NVT juniorů misijní 2013 v Srbsku

Lokalita: Srbsko, Vojvodina, vesnice: Čelarevo, Silbaš, Pivnica

Termín: 22. června – 30. června 2013

Účastníci: 9 juniorů (3 náhradníci), 3 vedoucí (Petr Walach, Petr Machalec, Karel Hauptman)

Uzávěrka přihlášek: 31. ledna 2013

Popis:

Kraj Vojvodina leží v severním Srbsku. Patří mezi zemědělské oblasti. Tato oblast je relativně hustě pokryta malými vesnicemi. Z historického pohledu se jedná o oblast osídlenou slovenskými evangelíky, kteří utekli před pronásledováním katolickou církví. Začali tuto oblast osidlovat již v roce 1790. Slovenská komunita v Srbsku patří po USA k největším slovenským enklávám v zahraničí.

Při bližším historickém pohledu byla Vojvodina na hranici balkánského konfliktu, který probíhal relativně nedávno. Bombardování spojeneckými jednotkami NATO zasáhlo pouze okraj této enklávy, zejména město Novi Sad. Oblast, kam míříme, je ale bezpečná a nehrozí žádné problémy spojené s válečnou historií Srbska.

Celý projekt misijního NVT je organizován ve spolupráci s církví v Pivnici. Jsme v kontaktu s pastorem církve Alexandarem Kalkem. Jeho manželka má velmi úzké vazby na Českou republiku. Studovala na Biblické škole v Kolíně. Sbor v Pivnici je letničním sborem, který již nyní velmi intenzivně slouží dětem. Pastor má úzké vazby na okolní sbory, zejména na sbor v Silbaši, kde pořádají pro děti letní příměstské tábory.

S bratřími v Srbsku jsme se domluvili na uspořádání příměstského tábora, který bude lokalizován v obci Čelarevo. Budeme moci využívat sborovou budovu s přilehlým dvorem a zahradou. Srbská strana zajistí veškeré právní náležitosti a povolení ze strany srbských úřadů. Dále bude zajišťovat zásobování a vaření. Dodá svého zdravotníka a vedoucí pro práci s dětmi, kteří budou sloužit i jako překladatelé. Na nás, tedy na českém týmu, je vytvoření programu. Ubytování bude ve stanech a stravovat se budeme se srbským týmem.

Každý z českých účastníků bude muset projít školením v termínu 5. – 7. dubna 2013, kde bude proškolen o bezpečnostních zásadách, bude vytvořen program a bude „vyzbrojen pro službu“. Místo a přesný čas přípravného víkendu bude upřesněno min. 6 týdnů předem.

Samotná cesta bude realizována osobními auty z ČR. Každý z účastníků bude pojištěn a česká výprava bude mít svého vlastního zdravotníka s veškerým vybavením. Cesta z Čech trvá přibližně 6,5 hodiny (Brno – Pivnica).   22. června – 23. června bude probíhat příprava tábora, 24. června – 29. června bude probíhat vlastní příměstský tábor. Odjezd ze Srbska je plánován na dopoledne 30. června, takže návrat do ČR bude ve večerních hodinách.

  Nároky:

  • Vzhledem k tomu, že se jedná o misijní výjezd, kde každý z účastníků musí být schopen se o sebe postarat a zároveň sloužit v týmu, mohou se výjezdu zúčastnit pouze junioři, kteří již aktivně slouží na schůzkách a akcích RR. Je požadována samostatnost v přípravě programu a schopnost reagovat na nečekané situace. Nezbytným předpokladem je ochota pracovat v týmu a umět se podřizovat. Tyto vlastnosti musí potvrdit velitel Přední hlídky, která juniora vysílá.
  • Dalším nárokem je věk účastníka. Čím blíže věku 18, tím lépe. Pokud junior v roce 2013 dosáhne 18 let je počítán stále jako junior.
  • Absolvování klasického NVT juniorů a jednoho dalšího libovolného specializačního NVT (trek, voda, zima).
  • Test biblických znalostí (viz příloha).
  • Povinná účast na přípravném víkendu 5 – 7. dubna 2013.
  • Přihláška musí být vyplněna elektronicky, vytištěna, podepsána (účastníkem, zákonným zástupcem, velitelem hlídky). Je nutné ji zaslat poštou na adresu: Karel Hauptman, Metelkova 1493, 664 34 Kuřim. Prosím, uveďte na ní aktuální kontakty, hlavně email, pomocí kterého budou přihlášení kontaktováni. Spolu s přihláškou pošlete i elektronicky vyplněný a následně vytištěný test. Pokud vše neprovedete podle výše uvedených pokynů, budete vyřazeni.
  •  Zdravotní dokumentace (viz. Příloha) je určena až pro vybrané účastníky a musí být odevzdána před odjezdem.
  • Zaplacení poplatku na misijní výjezd 1000,- Kč (tento poplatek nezahrnuje účast na přípravném víkendu). Tento poplatek, prosím, uhraďte až na výzvu. Peníze můžete poté zaslat na účet: 196231715/0300, jako variabilní symbol použijte 30062013 a do zprávy pro doručitele napište „jméno účastníka – SRBSKO“.
  • Uzávěrka přihlášek: 31. ledna 2013

V roce 2013 bude vybráno 12 juniorů, z nichž 9 pojede do Srbska a 3 budou jako náhradníci. Tito 3 náhradníci mají automaticky zajištěnou účast na misijním NVT v roce 2014 (tedy pokud budou chtít jet).

Soubory ke stažení:

 Motivační galerie z průzkumné cesty:

Napsat komentář

Copy link
Powered by Social Snap