NVT juniorů 2011 byl skvělý

Národní výcvikový tábor juniorů probÄ›hl v termínu 17.-19.6.2011 na táborové základnÄ› Mravenec ve ValaÅ¡ské BystÅ™ici. Celkem 25 mladých adeptů na vedoucích zde prožilo intensivní víkend plný teorie a praktických workshopů. V teorii jsme se hlavnÄ› zaměřovali na vlastnosti vedoucího a jak být aktivní součástí hlídky. V praktických cvičeních jsme se učili jak zorganizovat hry, jak hry využít v cílené výchovÄ›, jak zajistit bezpečnost pÅ™i hrách, atd. V hodnoceních účastníků pÅ™evažují pozitivní reakce a lítost, že akce utekla tak rychle. Díky patří Karlovi, Pecovi a Jožkovi za kvalitní vyučováni, juniorkám z Val-Mezácké hlídky za zajiÅ¡tÄ›ní hladkého průbÄ›hu a v neposlední Å™adÄ› Katce za perfektní kuchyň.

Nezbývá, než očekávat, že nabyté vědomosti a učiněná rozhodnutí přinesou své ovoce již během letošních táborů.

Fotogalerii najdete zde.

Napsat komentář