Konference velitelů

Konfer2014_04 Podzimní konference velitelů RR se konala 8.11.2014 v Praze, v prostorách církve Metodistické na Ječné 19.

Tímto vřele děkujeme místní církvi za poskytnuté prostory a 35. Přední hlídce, která nám poskytla vynikající servis. Přispěli tak významnou měrou ke zdárnému průběhu celé konference.

Hlavním bodem pracovní části byla diskuse a následné schválení Organizačního řádu naší organizace. ProÅ¡li jsme tak kompletní transformaci z Občanského sdružení na spolek a využili tuto příležitost k zásadním zmÄ›nám v naší organizaci. Za posledních pár let jsme vyrostli na spolek s více jak 1 000 členy pracující v 50 mÄ›stech ÄŒR. Je na čase budovat fungující strukturu fungující organizace. Náš národní dosud vedl RR jako rodinný spolek, ale dál to tak zÅ™ejmÄ› nepůjde. Nové stanovy a Organizační řád doufám pÅ™ispÄ›ji k dalšímu růstu.

Druhým hlavním bodem konference byla návÅ¡tÄ›va Národního velitele Royal Rangers v NÄ›mecku a jeho zástupce pro vzdÄ›láváni. ChtÄ›li jsme od nich slyÅ¡et jak to funguje ve veliké organizaci a dostali jsme odpovÄ›di na monoho otázek, které nás v současné dobÄ› zamÄ›stnávají. S potěšením jsme mohli slyÅ¡et svÄ›dectví z příprav Bundescampu 2014 – tábora pro 15 000 účastníků. NÄ›mci to fakt dokázali. NÄ›kteří mí známí tam byli a jeÅ¡tÄ› po půl roce o tom s nadÅ¡ením vyprávÄ›ji. Už se těšíme na obdobnou akci v roce 2015 – Eurocamp Royal Rangers v polské Wroclavi.

Díky všem kteří jste jakkoli přispěli ke zdárnému průběhu naší konference.

 

Konfer2014_01Konfer2014_06Konfer2014_05Konfer2014_02Konfer2014_03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napsat komentář