Jarní konference velitelů 2017

První sobotu v dubnu se konala jarní konference velitelů Royal Rangers. Opět nás hostili Brňáci, za což jim tímto chceme vroucně poděkovat. Jejich pohostinnost je pro nás velikým povzbuzením.

Tentokrát naše konference měla mezinárodní rozměr, protože nás navštívil národní velitel Royal Rangers z Maďarska. Dopoledne nám Géza sloužil slovem o tom, co znamená opravdové vůdcovství, které opíral o příklad velikého vojevůdce Mojžíše. V druhé části jsme se dozvěděli, jak to v maďarském RR funguje a Géza nadhodil návrh, jak bychom mohli v budoucnu spolupracovat. Vzešly z toho první pozvánky z obou stran, a tak budou některé akce v tomto roce snad opravdu mezinárodní. Myslím, že jsme jej docela nažhavili na Ringoturnaj a červnový larpový víkend a do budoucna to pro Maďary bude zajímavá výzva. Téměř jistě už letos pojedou někteří naši vedoucí na maďarský NTT, což je národní trekový výcvikový tábor pro vedoucí. (Zájemci se mohou hlásit Karlovi Hauptmanovi.) Na oplátku maďarští junioři zřejmě využijí náš vodácký výcvik juniorů na rakouské Salze a NVT juniorů – Trek na Slovensku, které již tradičně připravujeme na závěr prázdnin.

Dále jsme na konferenci slavnostně odměnili prvního absolventa Royal Academy, kterou úspěšně dokončil Matouš z Ostravy. Gratulujeme.

V neposlední řadě jsme rozdělili dotace a určili nová pravidla pro jejich vyúčtováni. Administrativa se nám stále komplikuje, ale na druhé straně jsme rádi, že můžeme spolupracovat s ministerstvem školství, které nás svým grantem i letos podpořilo.

Tak vzhůru do práce. Čeká nás květnový Ringoturnaj, mnoho dalších zajímavých víkendovek, a hlavně letní tábory.

Ať se vydaří!!!

P. W.

[PVGM id=6127]

Copy link
Powered by Social Snap