Jarní konference velitelů 2012

V sobotu 14.4.2012 se konala jarní konference velitelů RR. Přijelo 81 vedoucích téměř ze všech padesáti Předních hlídek. Hlavní téma: „Růst Předních hlídek“ jsme sdíleli skrze zamýšlení Karla na téma „Recyklace vedoucích“, tj. získávání vedoucích, kde jsme se dozvěděli, že jsme vlastně všichni sebranka. Petr Helešic nás směroval na vzdělávání a růst a proto jsme sami sebe zkoumali zda a v čem je patrný náš pokrok. Nakonec Peca znovu ukázal, jak důležité je předat důvěru juniorům. Ostatně, proč bychom stále museli vše dělat sami, že?

Byli jsme také poctěni vzácnou návštěvou – bratrem Františkem, pastorem místního sboru. Povzbudil nás k evangelizační službě a upozornil na to, že na židli o dvou nohách nelze sedět. Bez spolehlivých pilířů opravdu nejde stavět. Poučné, inspirativní a povzbuzující.

Odpoledne jsme rozdělili dotace a plánovali další akce, třeba mezinárodní historickou námořní plavbu. Díky patří 18. Přední hlídce Brno za jejich pohostinnost a obětavou službu.

Napsat komentář

Copy link
Powered by Social Snap