Informace o úrazovém pojištění 2018

Podrobnosti o úrazovém pojištění dětí v naší organizaci (pojišťovna GENERALI) 

Formulář „Hlášení úrazu“ pro rok 2018 – částečně předvyplněný pro Přední hlídky Royal Rangers, Pojistnou smlouvu a informace – najdete zde.

Formulář je třeba si stáhnout a otevřít v Adobe Reader, kde lze aktivní pole vyplnit v počítači.

Velitel Přední hlídky musí vyplnit příslušné kolonky a potvrdit, že k úrazu došlo na námi organizované akci. Zbytek vyplní rodiče.

Stále platí, že všechny děti, které se účastní našich aktivit, jsou takto úrazově pojištěni.

Co nejméně úrazů !!!

 

Informace z ČRDM 

Pro roky 2018–2021 ČRDM sjednala úrazové pojištění u Generali Pojišťovna a.s., pojistná smlouva č. 0259492692.

Základní informace

ROZSAH POJIŠTĚNÍ: vztahuje se na tělesné poškození nebo smrt pojištěných osob, ke kterým dojde následkem úrazu při všech aktivitách uskutečňovaných v rámci činnosti, kterou pojištěné organizace vykonávají v souladu se svým posláním (určeným stanovami či jiným zakládajícím dokumentem).

Např. veškeré akce a schůzky, příprava a účast na akcích v ČR nebo zahraničí (zejména akce kulturní, turistické, rekreační, tělovýchovné), krátkodobé brigády pořádané pojištěnou organizací, výkon funkce jednotlivých funkcionářů (např. hospodáři, správci ubytoven apod.), výkon funkce vedoucích a pedagogických pracovníků vč. cesty z místa bydliště či zaměstnání do místa činnosti a zpět.

POJIŠTĚNÉ OSOBY: členové a pravidelní účastníci aktivit pojištěných organizací (zahrnutí v přihlášce k pojištění či prodloužení členství v ČRDM nebo krajské radě) a všichni ostatní účastníci akcí pořádaných pojištěnou organizací.

PLATNOST POJIŠTĚNÍ: od 1. 1. či od data odeslání závazné přihlášky k pojištění do konce kalendářního roku, tedy do 31. 12. Na další rok se posílá nová přihláška (prodloužení členství pro členy ČRDM).

Česká rada dětí a mládeže

Senovážné náměstí 977/24

110 00 Praha 1

Tel.: +420 211 222 860, +420 211 222 862

Fax.: +420 272 049 680

e-mail: ondrej.sejtka@crdm.cz

www.crdm.cz

www.adam.cz

Copy link
Powered by Social Snap