Evropské setkání RR

ELC2010Začátkem února 2010 jsme vyjeli na Euro Leader Conference do Makedonie. I pÅ™es Maďarskou snÄ›hovou kalamitu a Srbské neudržované silnice jsme Å¡Å¥astnÄ› dojeli k Å™eckým hranicím a opÄ›t po roce se shledali s téměř vÅ¡emi evropskými národními. Karel sice již první ve čtvrtek byl nervózní z nedÄ›lní zpáteční cesty, ale já si to celkem užíval. Nejeli jsme tam ale pro zábavu. Hlavním tématem byl pochopitelnÄ› Eurocamp 2011 ve Francii. VÅ¡echno je už téměř pÅ™ipravené a do podzimu musíme nahlásit účastníky. Brzy zde uvedeme podrobné informace. NÄ›co více o místu a přípravách najdete zde.

Na evropské konferenci jsme také mÄ›li možnost prezentovat naÅ¡e projekty s docela pÅ™ekvapivým zájmem. NetuÅ¡il jsem, že v mnoha vyspÄ›lých evropských zemích dÄ›tské organizace vůbec se státem nespolupracují a nevyužívají žádné dotační programy.  Proto naÅ¡e projekty jako XED, Ringoturnaje a další aktivity bodovaly.

Pro nás nejvÄ›tším přínosem byla diskuse s pÅ™edsedou RR Interncional o další možné spolupráci. Naplánovali jsme spolu vzdÄ›lávací akci na kterou se moc těším. Konference byla pro nás určitÄ› přínosem. Díky patří Karlovi za pÅ™eklad a skvÄ›lé autíčko a také OldÅ™ichovickému sboru, který nám cestu výraznÄ› sponzoroval.

Fotogalerii můžete navštívit zde.

Napsat komentář